Download indicatorii PDF

Titleindicatorii
File Size203.5 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 10

Raft = (Capitaluri proprii/Capital angajat) x 100

2006 2007
Capitaluri proprii 47936 66857
Capital angajat 112478 139373
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN 42.62 47.97

2.2.6 Rata capitalurilor proprii (Rcp), scoate în evidenţă raportul între capitalurile

proprii ale întreprinderii şi totalul datoriilor:

Rcp = (Capitaluri proprii/Total resurse) x 100

2006 2007
Capitaluri proprii 47936 66857
Total resurse 112377 139248
RATA CAPITALURILOR PROPRII 42.66 48.01

2.2.7 Rata îndatorării (Rî) scoate în evidenţă ponderea datoriilor firmei în totalul

resurselor:

Rî = (Datorii totale/Resurse totale) x 100

2006 2007
Datorii totale 64542 72516
Resurse totale 112377 139248
RATA INDATORARII 57.43 52.08

2.2.8 Ponderea datoriilor totale în capitalurile proprii (Rdc), evidenţiază starea de
solvabilitate a întreprinderii:

Rdc = (Datorii totale/Capitaluri proprii) x 100

2006 2007
Datorii totale 64542 72516
Capitaluri proprii 47936 66857
PONDEREA DATORIILOR TOTALE IN CAPITALURILE
PROPRII 134.64 108.46

3. Analiza situaţiei financiare a entităţii economice

10

Page 11

Indicatorii utilizaţi în analiza situaţiei financiare a întreprinderii şi preluaţi din

situaţiile financiare anuale, pot fi clasificaţi pe următoarele categorii: lichiditate,

solvabilitate, profitabilitate, activitate, gradul de îndatorare şi rezultatul pe acţiune.

3.1 Lichiditatea, comensurează posibilităţile întreprinderii de a-şi transforma activele în

numerar, necesar acoperirii datoriilor şi se exprimă prin indicatorul rata lichidităţii. Se

disting două forme ale acestui indicator, respectiv:

3.1.1 Rata lichidităţii curente, calculată ca raport între active curente şi datorii curente:

Rlc = Active curente/Datorii curente

2006 2007
Active curente 94817 126444
Datorii curente 64542 72516
RATA LICHIDITATII CURENTE 146.91 174.37

Reflectă gradul de acoperire a datoriilor curente din activele curente. Se

recomandă ca valoarea indicatorului să se situeze în jurul cifrei 2.

3.1.2 Rata lichidităţii imediate (testul acid), calculată ca raport între active curente

(minus stocuri) şi datorii curente:Rli = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente

2006 2007
Active curente 94817 126444
Stocuri 0 0
Datorii curente 64542 72516
RATA LICHIDITATII IMEDIATE 146.91 174.37

3.2 Solvabilitatea reflectă capacitatea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor de plată

îndeosebi din resurse proprii. Se exprimă prin indicatorul rata solvabilităţii, ce poate fi

calculat prin două modalităţi:3.2.1 Rata solvabilităţii patrimoniale, calculată ca raport între capitaluri proprii şi total

resurse:

11

Similer Documents