Download Hrvoje Matković - Povijest NDH PDF

TitleHrvoje Matković - Povijest NDH
File Size6.3 MB
Total Pages321
Document Text Contents
Page 1

N A K L A D A
kKlADA

P A V 1 Č I ĆV I Ć l C

Page 2

Biblioteka hrvatske povijesti

Urednik
Josip Pavičić

Recenzenti prvog izdanja
Akademik Ljubo Boban
Dr. Franko Mirošević

Oblikovanje naslovnice
Ozana Blažeković Babić

Korektor drugog izdanja
Željko Holjevac

Znak u krugu na naslovnoj stranici preuzet je iz enciklopedij­
skog zbornika Znanje i radost, Zagreb, Naklada HIBZ-a, 1942.

© 2002. Hrvoje Matković, Naklada Pavičić

Page 160

166 Hrvoje Matković: POVIJEST NEZAVISME DRŽAVE HRVATSKE

postojanje i jačanje NDH, jer kroz Hrvatsku prolaze prometne li­
nije od najveće gospodarske važnosti za Berlin i Bliski istok, koji­
ma će se oni koristiti. Kvaternik je preporučio Benzonu da poli­
tičkom vrhu u Berlinu NDH mora prikazati kao važnu prijatelj­
sku državu i radi paraliziranja Italije. Osim toga, Benzon mora
svratiti pozornost Nijemaca na povijesno prijateljstvo našeg naroda
s njihovim - kako se izrazio Kvaternik. Međutim, liječnik Benzon,
uza svu svoju pronjemačku orijentaciju, nije se snašao u diplo­
maciji. Često je bio neodmjeren u izjavama i pojedinim postupci­
ma, pa su u Zagreb stizali prigovori. Zato je poglavnik potkraj
1941. odlučio da ga opozove i da u Berlin - za NDH posebno va­
žan punkt - uputi novog čovjeka. Za novog poslanika u Berlinu
imenovao je Milu Budaka, dotadašnjeg ministra nastave i bo­
goštovlja.

Prije Budakova imenovanja, iz Berlina su preko poslanstva u
Zagrebu tražili podatke o njegovoj orijentaciji. Naime, u Berlinu
je Budak bio označen kao čovjek protalijanske orijentacije, čak
kao vođa Italiji sklone grupe unutar vlade NDH, koja teži najužem os­
lanjanju na Vatikan. Kasche je, međutim, izvijestio da su to apsur-

Pavelić i Von Ribbentrop, njemački ministar vanjskih poslova, u dvorcu Fuschl
kraj Salzburga 1941.

Page 161

Akcija 167

Pavelić odlikuje njemačkog časnika u nazočnosti generala Von Horstenaua

dne glasine, da je Budak hrvatski nacionalist i književnik, pa kao
književnik visoko cijeni kulturna dobra Italije. No, kao Hrvat ot­
klanja talijansku politiku, a kao katolik ima pozitivan odnos pre­
ma vjeri, što ne znači i ovisnost o Vatikanu. Kasche - prema izvo­
rima kojima raspolaže - opovrgava i glasine da je Budak slobod­

Page 320

332 Hrvoje Matkovic: POVIJEST NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

Karta NDH s podjelom na velike tupe (županije)

Similer Documents