Download HRN ISO 9836_2011_20 PDF

TitleHRN ISO 9836_2011_20
File Size1.3 MB
Total Pages28
Document Text Contents
Page 1

Zabranjeno je umnožavanje hrvatskih norma ili njihovih dijelova

HRVATSKA NORMA ICS: 91.040.01
HRN ISO 9836 Drugo izdanje,prosinac 2011.


Zamjenjuje HRN ISO 9836:2002


Standardi za svojstva zgrada – Definiranje i proračun površina i
prostora (ISO 9836:2011)

Performance standards in building – Definition and calculation of area and space indicators
(ISO 9836:2011)Na temelju članka 9. Zakona o normizaciji (Narodne novine br. 163/2003) Hrvatski zavod za norme na prijedlog
tehničkog odbora HZN/TO 551, Gradnja i provedene rasprave prihvatio je međunarodnu normu ISO 9836:2011
u izvorniku na engleskom jeziku kao hrvatsku normu.
Obavijest o prihvaćanju objavljena je u HZN Glasilu 6/2011 od 2011-12-31.

Referencijski broj: HRN ISO 9836:2011 en

Page 2

HRN ISO 9836:2011

Napomena o autorskom pravu

© HZN 2011.

Sva prava pridržava HZN na temelju Zakona o normizaciji (NN 163/2003). Ako drugačije nije utvrđeno, ni
jedan dio ovoga dokumenta ne smije se umnožavati ili upotrebljavati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način,
elektronički ili strojno, uključujući fotokopiranje i mikrofilm, bez pisane dozvole HZN-a čija je adresa niže
navedena.

Hrvatski zavod za norme (HZN)
Adresa: Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb, CROATIA
Tel. ++ 385 1 610 60 95
Faks: ++ 385 1 610 93 21
e-pošta: [email protected]
Web: www.hzn.hr

Izjava o odbijanju odgovornosti za PDF

PDF zapis može sadržavati ugrađene oblike znakova. U skladu s Adobeovom politikom licenciranja, ovaj se
zapis smije tiskati ili pregledavati, ali se ne smije uređivati osim ako na računalu, na kojem se obavlja uređi-
vanje, postoje licencirani i instalirani oblici ugrađenih znakova. Preuzimanjem ovog zapisa stranke prihvaćaju
odgovornost nekršenja Adobeove politike licenciranja. Hrvatski zavod za norme ne prihvaća nikakvu odgo-
vornost u tome području.

Adobe je robni žig tvrtke Adobe Systems Incorporated.

Pojedinosti o programskim proizvodima upotrijebljenim za stvaranje ovog PDF zapisa mogu se naći u općim
informacijama povezanim s ovim zapisom. Parametri stvaranja PDF zapisa optimizirani su za ispis. Poduze-
te su sve mjere da zapis bude prikladan za uporabu. U izuzetnom slučaju otkrivanja problema povezanog s
njim molimo izvijestite HZN na gore navedenoj adresi.

Page 14

The following are not included in the area considered:

— components of the building which are below the lowest floor level (e.g. parts of the foundation);

— recesses and projections for aesthetic purposes, pavement lights, external staircases, external ramps,
canopies, horizontal sun-shields, roof overhangs, skylights, chimney stacks, etc.

5.1.10.2 The foundation area of a building is obtained from buildings or parts of buildings which are enclosed
on all sides and covered, including only those parts of the structure which are below the top level of the ground
in each part of the lowest floor level.

5.1.11 Effective and actual building loss area

5.1.11.1 The effective building loss area is the total of those portions of usable area and circulation area which
are not continuously or fully available for an individual’s activities (e.g. workplaces, resting areas, etc.), or for
furniture, equipment or for circulation, as would be appropriate at that location, in a way as identified below.

a) When columns, pilasters or other elements of a building encroach into usable area, and the floor area
between such encroachments, or between such encroachments and a wall, is of size or configuration such
that it cannot be used effectively to place furniture or carry out user functions, such in-between floor area
is effective building loss area (see Figures 3, 4, 5, 6).

Figure 3 — Encroachments of pilasters force
workstations to be placed away from the wall

Figure 4 — Encroachments of pilasters force
reduced usability of a portion of enclosed office

Figure 5 — Uneven encroachments force
workstations to be placed further from wall

Figure 6 — Uneven encroachments within
an enclosed office

ISO 9836:2011(E)

8 © ISO 2011 – All rights reserved

HRN ISO 9836:2011

Page 15

b) When a portion of floor area must be kept clear to access or service columns, pilasters or other
encroachments into usable area, or a thermostat or other device affixed on the surface or wall, or the
technology inside, or to access a service panel in a wall, or to open or service a window, then the floor
area which must be kept clear is effective building loss area (see Figures 7, 8, 9).

c) When a portion of floor area greater than 30 cm2 in usable area must be kept clear for an air duct, or to
access or service technology under raised access floor then the floor area which must be kept clear is
effective building loss area (see Figures 8, 10).

d) When a portion of floor area greater than 30 cm2 in circulation area must be kept clear for an air duct, to
access or service technology under raised access floor then the floor area which must be used to avoid
the duct or other opening (for instance by diverting the path of circulation) is effective building loss area
(see Figure 8).

Figure 7 — Encroachment due to need
to keep clear a defined zone to service

or wash windows

Figure 8 — Encroachment by a required
accessible duct or panel opening in floor surface,

as in 5.1.11.1 b), c) and d)

Figure 9 — Encroachments due
to columns, their shape or attachments

Figure 10 — Effective loss because of required access
to a floor opening

e) When a portion of floor area must be kept clear for access to a service room, a utility, a room for mechanical
or electrical or telecommunications or electronic equipment, or for access to a roof or a penthouse or a
ceiling void, and such portion of floor area is not circulation area, then such portion of floor area is effective
building loss area (see Figures 11, 12, 13).

ISO 9836:2011(E)

© ISO 2011 – All rights reserved 9

HRN ISO 9836:2011

Page 27

(prazna stranica)

Page 28

Cjenovni razred E

Similer Documents