Download HBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PDF

TitleHBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu
File Size1.9 MB
Total Pages199
Document Text Contents
Page 2

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009


PENGHARGAAN


ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH………


Segenap pujian dan rasa bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah

kurnia-Nya dapat saya menyiapkan modul bertajuk HBML 4803 Perbandingan

Tatabahasa Melayu mengikut sedikit proformanya. Selawat serta salam ke atas

junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W., rasul pilihan yang diutus sebagai rahmat

bagi seluruh alam serta sahabat – sahabatnya.Jutaan terima kasih dihulurkan kepada Ketua Jabatan dan semua pensyarah

Pengajian Melayu IPSAH yang banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan dalam ilmu

linguistik. Semoga segala tunjuk ajar berguna pada suatu hari kelak.Di samping itu, huluran kasih dan penghargaan yang teristimewa kepada

ayahanda dan bonda saya yang tersayang. Mereka tidak pernah jemu menjadi tulang

belakang saya dalam apa jua yang saya lakukan. Dorongan, pengorbanan dan kasih

sayang mereka takkan saya lupakan selagi nyawa dikandung badan. Insya Allah. Dan

kepada insan yang tersayang, Nor Nadia bt. Rosli yang sentiasa menjadi pelita dalam

menerangi kehidupan ini.Selain itu, tidak dilupakan kepada rakan-rakan tersayang yang banyak

membantu menyumbangkan idea-idea yang bernas kepada saya. Semoga

persahabatan yang terjalin berkekalan hingga akhir hayat.Akhir kalam, jauh di sudut hati saya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima

kasih kepada semua. Semoga dengan terhasilnya modul tidak seberapa ini memberi

manfaat kepada semua. Yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan yang buruk itu

datangnya dari kelemahan saya sendiri.........Wassalam
Muhammad Norrudin b. Abdul Aziz.

Similer Documents