Download GrahamHancock - Tajna Marsa.pdf PDF

TitleGrahamHancock - Tajna Marsa.pdf
File Size2.1 MB
Total Pages290
Table of Contents
              PRVI DIO - UMORENI PLANET
	1 - Usporedni svijet
	2 - Ima li života na Marsu?
	3 - Majka života
	4 - 
Planet Janus
DRUGI DIO - TAJNA CYDONIJE
	5 - Bliski susret
	6 - 
Milijun prema jedan
	7 - Zagonetka Viking
	8 - 
Isus u tortilli
	9 - 
Lice zuri natrag
	10 - 
Ozymandias
	11 - 
Pratioci lica
	12 - 
Kamen mudraca
	13 
- Slučajnosti
TREĆI DIO - SKRIVENE STVARI
	14 - 
Dezinformacija
	15 - 
Camera Obscura
	16 - 
Gradovi bogova
	17 - 
Krilata zmija,Žar-ptica i Kamen
ČETVRTI DIO - TAMA I SVJETLO
	18 - 
Mjesec u lipnju
	19 - 
Znakovi na nebu
	20 - 
Apokalipsa danas
	21 - Prijelaz preko putanje Zemlje
	22 - 
Ribe u moru
	23 - 
Putnik ispred ponora
	24 - 
Posjetitelji sa zvijezda
	25 - 
Bik na nebu
	26 - 
Tamna zvijezda
Dodatak / Slike
            
Document Text Contents
Page 1

TAJNA MARSA
Tajna veza između Zemlje i Crvenog planeta

Graham Hancock

Robert Bauval

John Grigsby

Page 2

Naslov izvornika
Graham Hancock, Robert Bauval, John Grigsby ©1998

THE MARS MYSTERY
THE SECRET CONNECTION BETWEEN

EARTH AND THE RED PLANET

Jesmo li nasljednici marsovske baštine?
Tajna Marsa je majstorsko djelo povijesnoga otkrivanja. Ono istražuje sve brojnije dokaze koji
povezuju tri događaja: fotografije iz 1976. porušenih "spomenika" na Marsu, nedavno otkriće
fosila u Marsovom meteoritu starom 3,5 milijarde godina, te uzbudljiva otkrića o egipatskoj
Sfinzi i piramidama. Tu su činjenice, tajanstveno neobjavljivane, koje ne samo da ukazuju na
inteligentni život na crvenom planetu, već propituju stara vremena i podrijetlo ljudske rase.
.
•Što povezuje Marsove piramide s piramidama Egipta i megalitskim mjestima po svijetu?
.
• Što povezuje sadašnja iskopavanja u Egiptu sa spuštanjem Apolla na Mjesecu?
I zbog čega se fosil s Marsa tako dugo čuvao kao vojna tajna?
.
• Jesu li nova egipatska iskopavanja dio prikrivene potrage za vremenskom kapsulom
s onu stranu povijesti?
.
• Je li puka slučajnost da El Kahira, arapsko ime za Kairo, znači "Mars"?
.
Ova jedinstvena i fascinantna kronika - s nizom likova među kojima nalazimo sveučilišne
profesore, znanstvenike NASA-e, fizičare i dužnosnike vlade SAD-a - temeljito ispituje
skrivene dnevne redove i raspravlja o mogućnosti najvećega prikrivanja koje je svijet
ikada doživio.

Page 145

Gradovi bogova 16

Sjećate li se sjeverne geografske širine od 19,5 stupnjeva - mjesta
gdje se u srpnju 1997. spustio tetrahedralni Mars Pathfinder - i
otkrića matematičkih vrijednosti fi, pi, e i t, kao i drugih korijena iz
2, 3 i 5, u piramidama i brežuljcima Cydonije? Nekoliko istraživača
AOC-a ne vjeruje da je slučajno što su istovjetne geometrije (a
istovjetne geografske širine su u razmaku od 2 minute - to jest dvije
šezdesetine stupnja) pronađene na nekoliko arheoloških mjesta na
Zemlji.

U Meksičkoj dolini, drevni Teotihuacan, "mjesto gdje su ljudi
postali bogovi," proteže se blizu 19,5 stupnjeva sjeverne geografske
širine, u blizini modernoga Mexico Cityja. Čudo starine - nepozna­
toga podrijetla i neodređenoga doba - nad njegovim četiri kilometra
dugom Putu mrtvih uzdižu se tri čudovišne piramide: Piramida Sunca,
Piramida Mjeseca i Piramida Quetzalcoatl.

Hugh Harleston, Jr., građevinski inženjer opsjednut Srednjom
Amerikom od 1940-ih, predstavio je 1974. prijepornu i revolucio­
narnu studiju o gradu Teotihuacanu na četrdeset četvrtom Međuna­
rodnom kongresu amerikanista.

Nakon trideset godina računanja, i više od 9.000 mjerenja na licu
mjesta, on je naišao na dotad nepoznati sustav mjerenja koji se ko­
ristio u Teotihuacanu - koji je nazvao STU, Standardna teotihua-
canska jedinica. Ta jedinica odgovara mjeri od 1,059 metara. John
Michell, stručnjak za drevnu metrologiju, govori sljedeće o STU-u:

Harleston je također prepoznao geodetsko značenje te jedinice:
1,0594063 metra odgovara "Židovskom štapu" od 3,4757485
stopa, istoj jedinici koja predstavlja širinu nadvratnika Stone-

Page 146

hengea, šestomilijuntni dio polarnoga polumjera Zemlje, i jedan
dio u njezinom prosječnom opsegu od 37.800.000.

Kod
Harleston je pronašao da se mjerenja građevina u Teotihuacanu, kao
i razdaljine između konkretnih građevina, vladaju jasnim slijedom
brojeva u STU-ima-konkretno 9, 18, 24, 36, 54, 72, 108, 144, 162,
216, 378, 540 i 720 STU-a. Tako je, naprimjer, duljina jedne strane
Piramide Mjeseca u osnovici 144 STU-a, dok središte Piramide
Sunca leži 720 STU-a južno od središta Piramide Mjeseca.

Zanimljiva činjenica u vezi s tim slijedom brojeva, kao što su po­
vjesničari znanosti Girogio de Santillana i Hertha von Deschend
pokazali u svom majstorskom djelu Hamletov mlin, je u tome što se
on stalno pojavljuje u drevnim mitovima i svetoj arhitekturi po ci­
jelom svijetu. Ti su autori također pokazali da se matematički sli­
jed izvodi iz astronomske pojave poznate kao precesija ekvinocija.

Da ukratko sažmemo, dovoljno je podsjetiti čitatelja da postoji
oscilacija od jedne minute u Zemljinoj osi i da ta oscilacija ima krug
od 25.920 godina. S obzirom da je Zemlja motrište iz kojega proma­
tramo zvijezde, neizbježno je da te promjene od jedne minute u
Zemljinoj orijentaciji u svemiru promijene prividne orijentacije zvi­
jezda onako kako se one pojavljuju kada se promatraju sa Zemlje.

Najpoznatiji učinak precesije može se promatrati za proljetnoga
ekvinocija, 21. ožujka na Sjevernoj hemisferi, a iskazuje se kao kraj­
nje sporo okretanje dvanaest zodijakalnih zviježđa na pozadini ko­
jih vidimo kako se Sunce rađa toga posebnoga dana. To okretanje na­
stavlja se jedan stupanj svakih 72 godine (pa tako 30 stupnjeva u
2.160 godina). S obzirom da je svakom od dvanaest zodijakalnih
zviježđa tradicionalno dodijeljen segment od 30 stupnjeva ekliptike
(vidljivi godišnji put Sunca među zvijezdama koji prolazi kroz 12
zodijakalnih zviježđa), iz toga slijedi da će svaka konstelacija "ugo­
stiti" Sunce u ekvinociju za razdoblje od 2.160 godina (12 x 2.160
= 25.920 godina, potpun precesijski krug).

Ti brojevi i računanja čine osnovne sastavnice drevnoga koda.
Nazovimo ga "precesijskim kodom." U skladu s drugim ezoteričkim
numerološkim sustavima, u kodu je dopušteno pomicati decimalne

Page 289

"Dendritski" kanali poput ovih, koji sliče zemaljskim riječnim pritocima, daju
dokaz da je pusti Mars mogao nekada obilovati vodom kao Zemlja danas.

Jesu li ovi kanali u Chryse Planitiji oblikovani pokretom velikih masa vode?

Page 290

Grebenasta ravnica Hellas Planitije, ovdje obavijena ledom CO2
također je nastala u sudaru s predmetom veličine 100 kilometara.

Nesreća u dubini planeta što ju je izazvao sudar s kasnijim komadima
možda je imala za ishod oblikovanje izbočine Tharsis na suprotnoj
hemisferi, prouzročivši da Mars popuca po šavovima uzduž jedne
četvrtine svoga oboda da bi se stvorio ponor Valles Marineris.

Similer Documents