Download Giáo trình Tekla Structures 21 Dựng Hình PDF

TitleGiáo trình Tekla Structures 21 Dựng Hình
TagsTypes School Work
File Size27.1 MB
Total Pages111
Document Text Contents
Page 2

Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com/hoanganhtraining

Company: www.huytraining.com 1

Mục lục
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN

CHƯƠNG 2
LÀM QUEN
CHƯƠNG 2
LÀM QUEN

CHƯƠNG 3
DỰNG HÌNH
CHƯƠNG 3

DỰNG HÌNH

CHƯƠNG 4
LIÊN KẾT TỰ ĐỘNG

CHƯƠNG 4
LIÊN KẾT TỰ ĐỘNG

CHƯƠNG 5:
LIÊN KẾT TÙY Ý

CHƯƠNG 5:
LIÊN KẾT TÙY Ý

CHƯƠNG 6
HỖ TRỢ

CHƯƠNG 6
HỖ TRỢ

ƯU ĐIỂM CỦA
TEKLA STRUCTURES

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.Facebook.com\Hoanganhtraining
Company: www.Huytraining.com

Page 55

Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com/hoanganhtraining

Company: www.huytraining.com 54

Chọn lựa bắt điểm

Bắt điểm tâm của đối tượng

Bắt điểm mép của đối tượng

Bảng bắt
điểm

Bắt điểm giao với lưới

Bắt điểm cuối đường thẳng, đa tuyến, cung tròn, ….

Bắt điểm tâm đường tròn và cung tròn

Bắt điểm giữa đường thẳng, đa tuyến, cung tròn

Bắt điểm giao nhau của đường thẳng, đa tuyến, …

Bắt điểm vuông góc

Bắt điểm cùng thuộc tính đối tượng gần đó
Bắt điểm tùy ý

Bắt điểm gần nhất trên đối tượng

Bắt điểm các đường lưới, đường tham chiếu, cạnh đối tượng

Page 56

Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com/hoanganhtraining

Company: www.huytraining.com 55

Ví dụ về
tạo độ
điểm

Tạo độ hệ thống: x: 150 y: - 220; z =150

Nhấp đúp hoặc nhấn phím R

Khoảng cách 1000 góc xoay 90 độ với mặt phẳng xy,
Góc xoay 45 độ với mặt phẳng xz

Tạo độ tại điểm đặt: x= 1500 y: 2000; z =150

Khoảng cách 500 góc xoay 30 độ với mặt phẳng xy,

Khoảng cách 1500 với điểm đặt

Khoảng cách x=1500 y= 700 z=0

Khoảng cách x=1500 y= 700 z=150

Ví dụ tạo
độ

Page 110

Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com/hoanganhtraining

Company: www.huytraining.com 109

Đường hàn theo polygon

• Detailing > Weld > Create Polygon Weld .

Triển khai chi tiết

•Quản lý đối tượng
•Triển khai bản vẽ
•Thủ thuật
•Bảng thống kê

2016

ĐÓN XEM

Page 111

Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com/hoanganhtraining

Company: www.huytraining.com 110

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.Facebook.com\Hoanganhtraining
Company: www.Huytraining.com

Similer Documents