Download Geometri Ders Notlari PDF

TitleGeometri Ders Notlari
File Size749.2 KB
Total Pages167
Table of Contents
              Geometri Nedir?
Bölüm 1. GEOMETRIK KAVRAMLAR
	1. blueNOKTA, DOGRU, DOGRU PARÇASI VE ISIN
	2. blueDÜZLEM ve ILGILI AKSIYOMLAR
Bölüm 2. AÇILAR
	1. blueAÇILARLA ILGILI GENEL KAVRAMLAR
	2. bluePARALEL IKI DOGRUNUN BIR KESENLE YAPTIGI AÇILAR
	3. blueKENARLARI PARALEL OLAN AÇI ÇIFTLERI
	4. blueKENARLARI BIRBIRINE DIK OLAN AÇI ÇIFTLERI
Bölüm 3. ÜÇGENLER
	1. blueÜÇGENLE ILGILI TEMEL KAVRANLAR
		1.1. redÜçgenle Ilgili Tanımlar
		1.2. redKenarlarına Göre Üçgen Çesitleri
		1.3. redAçılarına Göre Üçgen Çesitleri
		1.4. redÜçgende Yardımcı Elemanlar
	2. blueÜÇGENDE AÇILAR
		2.1. redÜçgende Kenarlar ile Açılar Arasındaki Bagıntılar
	3. blueÜÇGENLERDE ESLIK KAVRAMI
		3.1. redÜçgenlerde Eslik Aksiyomları
	4. blueÜÇGENLERDE BENZERLIK KAVRAMI
	5. blueÜÇGENLERDE AÇIORTAY TEOREMLERI
	6. blueÜÇGENLERDE BENZERLIK TEOREMLERI
	7. blueDOGRU PARÇALARININ UZUNLUKLARI ARASINDAKI ORAN VE ORANTI
	8. blueDIK ÜÇGENLERDE METRIK BAGINTILAR
Bölüm 4. DÖRTGENLER
	1. blueDÖRTGEN ÇESITLERI VE ÖZELIKLERI
		1.1. redYamuk
		1.2. redIkizkenar Yamuk
		1.3. redDik Yamuk
		1.4. redParalelkenar
		1.5. redEskenar Dörtgen
		1.6. redDikdörtgen
		1.7. redKare
		1.8. redDeltoid
	2. blueÇOKGENLER
		2.1. redDısbükey ve Içbükey Çokgenler
		2.2. redDüzgün Çokgenler
Bölüm 5. ÇEMBERLER
	1. blueÇEMBERLE ILGILI KAVRAMLAR
	2. blueÇEMBERIN DÜZLEMDE AYIRDIGI BÖLGELER
	3. blueBIR DOGRU ILE BIR ÇEMBERIN BIRBIRINE GÖRE KONUMLARI
	4. blueIKI ÇEMBERIN BIRBIRINE GÖRE KONUMLARI
		4.1. redKesismeme Durumu
		4.2. redTeget Olma Durumu
		4.3. redKesisme Durumu
	5. blueÇEMBERDE YAYLAR VE AÇILAR
		5.1. redMerkez Açı
		5.2. redÇevre Açı
		5.3. redTeget-Kiris Açı
		5.4. redIç Açı
		5.5. redDıs Açı
	6. blueÇEMBERDE YAY ve TEGET PARÇALARI UZUNLUGU HESABI
		6.1. redÇemberde yay parçası uzunlugu
		6.2. redÇemberde teget parçası uzunlugu:
		6.3. redIki çemberin ortak tegetleri
	7. blueKUVVET, KUVVET EKSENI ve KUVVET MERKEZI
		7.1. redBir Noktanın Bir Çembere Göre Kuvveti
		7.2. redIki Çemberin Kuvvet Ekseni
		7.3. redKuvvet Merkezi:
	8. blueÇOKGENLER ve ÇEMBERLER
		8.1. redÜçgen ve Çember
		8.2. redDörtgenler ve Çemberler
	9. blueGEOMETRIK YER KAVRAMI ve BELIRLENMESI
Bölüm 6. ALAN HESABI
	1. blueÇOKGENSEL BÖLGELERIN ALANI
		1.1. redKarenin Alanı
		1.2. redDikdörtgenin Alanı
		1.3. redDik Üçgenin Alanı
		1.4. redÜçgenin Alanı
		1.5. redParalel Kenarın Alanı
		1.6. redYamugun Alanı
		1.7. redDeltoidin Alanı
		1.8. redDüzgün Çokgenlerin Alanı
	2. blueDAIRESEL BÖLGELERIN ALANI
		2.1. redDairenin Alanı
		2.2. redDaire Diliminin Alanı
		2.3. redDaire Parçasının Alanı
		2.4. redHalkanın Alanı
Bölüm 7. KATI CISIMLERIN ALAN ve HACIM HESAPLARI
	1. bluePRIZMALAR
	2. bluePIRAMITLER
	3. blueSILINDIR
	4. blueKONI
		4.1. redKoni Çesitleri
	5. blueKÜRE
		5.1. redKürenin Belirlenmesi
		5.2. redKürenin Alan ve Hacminin Hesaplanması
		5.3. redKüreden Elde Edilen Kavramlar
Index
            

Similer Documents