Download Geometri Ders Notlari PDF

TitleGeometri Ders Notlari
File Size749.2 KB
Total Pages167
Table of Contents
              Geometri Nedir?
Bölüm 1. GEOMETRIK KAVRAMLAR
	1. blueNOKTA, DOGRU, DOGRU PARÇASI VE ISIN
	2. blueDÜZLEM ve ILGILI AKSIYOMLAR
Bölüm 2. AÇILAR
	1. blueAÇILARLA ILGILI GENEL KAVRAMLAR
	2. bluePARALEL IKI DOGRUNUN BIR KESENLE YAPTIGI AÇILAR
	3. blueKENARLARI PARALEL OLAN AÇI ÇIFTLERI
	4. blueKENARLARI BIRBIRINE DIK OLAN AÇI ÇIFTLERI
Bölüm 3. ÜÇGENLER
	1. blueÜÇGENLE ILGILI TEMEL KAVRANLAR
		1.1. redÜçgenle Ilgili Tanımlar
		1.2. redKenarlarına Göre Üçgen Çesitleri
		1.3. redAçılarına Göre Üçgen Çesitleri
		1.4. redÜçgende Yardımcı Elemanlar
	2. blueÜÇGENDE AÇILAR
		2.1. redÜçgende Kenarlar ile Açılar Arasındaki Bagıntılar
	3. blueÜÇGENLERDE ESLIK KAVRAMI
		3.1. redÜçgenlerde Eslik Aksiyomları
	4. blueÜÇGENLERDE BENZERLIK KAVRAMI
	5. blueÜÇGENLERDE AÇIORTAY TEOREMLERI
	6. blueÜÇGENLERDE BENZERLIK TEOREMLERI
	7. blueDOGRU PARÇALARININ UZUNLUKLARI ARASINDAKI ORAN VE ORANTI
	8. blueDIK ÜÇGENLERDE METRIK BAGINTILAR
Bölüm 4. DÖRTGENLER
	1. blueDÖRTGEN ÇESITLERI VE ÖZELIKLERI
		1.1. redYamuk
		1.2. redIkizkenar Yamuk
		1.3. redDik Yamuk
		1.4. redParalelkenar
		1.5. redEskenar Dörtgen
		1.6. redDikdörtgen
		1.7. redKare
		1.8. redDeltoid
	2. blueÇOKGENLER
		2.1. redDısbükey ve Içbükey Çokgenler
		2.2. redDüzgün Çokgenler
Bölüm 5. ÇEMBERLER
	1. blueÇEMBERLE ILGILI KAVRAMLAR
	2. blueÇEMBERIN DÜZLEMDE AYIRDIGI BÖLGELER
	3. blueBIR DOGRU ILE BIR ÇEMBERIN BIRBIRINE GÖRE KONUMLARI
	4. blueIKI ÇEMBERIN BIRBIRINE GÖRE KONUMLARI
		4.1. redKesismeme Durumu
		4.2. redTeget Olma Durumu
		4.3. redKesisme Durumu
	5. blueÇEMBERDE YAYLAR VE AÇILAR
		5.1. redMerkez Açı
		5.2. redÇevre Açı
		5.3. redTeget-Kiris Açı
		5.4. redIç Açı
		5.5. redDıs Açı
	6. blueÇEMBERDE YAY ve TEGET PARÇALARI UZUNLUGU HESABI
		6.1. redÇemberde yay parçası uzunlugu
		6.2. redÇemberde teget parçası uzunlugu:
		6.3. redIki çemberin ortak tegetleri
	7. blueKUVVET, KUVVET EKSENI ve KUVVET MERKEZI
		7.1. redBir Noktanın Bir Çembere Göre Kuvveti
		7.2. redIki Çemberin Kuvvet Ekseni
		7.3. redKuvvet Merkezi:
	8. blueÇOKGENLER ve ÇEMBERLER
		8.1. redÜçgen ve Çember
		8.2. redDörtgenler ve Çemberler
	9. blueGEOMETRIK YER KAVRAMI ve BELIRLENMESI
Bölüm 6. ALAN HESABI
	1. blueÇOKGENSEL BÖLGELERIN ALANI
		1.1. redKarenin Alanı
		1.2. redDikdörtgenin Alanı
		1.3. redDik Üçgenin Alanı
		1.4. redÜçgenin Alanı
		1.5. redParalel Kenarın Alanı
		1.6. redYamugun Alanı
		1.7. redDeltoidin Alanı
		1.8. redDüzgün Çokgenlerin Alanı
	2. blueDAIRESEL BÖLGELERIN ALANI
		2.1. redDairenin Alanı
		2.2. redDaire Diliminin Alanı
		2.3. redDaire Parçasının Alanı
		2.4. redHalkanın Alanı
Bölüm 7. KATI CISIMLERIN ALAN ve HACIM HESAPLARI
	1. bluePRIZMALAR
	2. bluePIRAMITLER
	3. blueSILINDIR
	4. blueKONI
		4.1. redKoni Çesitleri
	5. blueKÜRE
		5.1. redKürenin Belirlenmesi
		5.2. redKürenin Alan ve Hacminin Hesaplanması
		5.3. redKüreden Elde Edilen Kavramlar
Index
            
Document Text Contents
Page 1

İM 154

GEOMETRİ

DERS NOTLARI

Doç.Dr.Recep ASLANER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MALATYA

2009

www.matematikce.com 'dan indirilmiştir.

Page 2

İçindekiler

Geometri Nedir? vii

Bölüm 1. GEOMETRİK KAVRAMLAR 1

1. NOKTA, DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN 2

2. DÜZLEM ve İLGİLİ AKSİYOMLAR 6

Bölüm 2. AÇILAR 11

1. AÇILARLA İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR 11

2. PARALEL İKİ DOĞRUNUN BİR KESENLE YAPTIĞI AÇILAR 15

3. KENARLARI PARALEL OLAN AÇI ÇİFTLERİ 17

4. KENARLARI BİRBİRİNE DİK OLAN AÇI ÇİFTLERİ 19

Bölüm 3. ÜÇGENLER 23

1. ÜÇGENLE İLGİLİ TEMEL KAVRANLAR 23

1.1. Üçgenle İlgili Tanımlar 23

1.2. Kenarlarına Göre Üçgen Çeşitleri 24

1.3. Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri 24

1.4. Üçgende Yardımcı Elemanlar 25

2. ÜÇGENDE AÇILAR 27

2.1. Üçgende Kenarlar ile Açılar Arasındaki Bağıntılar 28

3. ÜÇGENLERDE EŞLİK KAVRAMI 30

3.1. Üçgenlerde Eşlik Aksiyomları 30

4. ÜÇGENLERDE BENZERLİK KAVRAMI 36

5. ÜÇGENLERDE AÇIORTAY TEOREMLERİ 39

6. ÜÇGENLERDE BENZERLİK TEOREMLERİ 41

iii

Page 83

R.Aslaner İnönü Üniversitesi

M1 M2 M1 = M2

Şekil 7.

4.2. Teğet Olma Durumu. .

a) r1 + r2 = d⇒ Ç1 ∩ Ç2 = {T} (dışdan teğet)

M1 M2 M1 M2

Şekil 8.

b) r1 − r2 = d⇒ Ç1 ∩ Ç2 = {T} (içten teğet)

4.3. Kesişme Durumu. r1 + r2 > d⇒ Ç1 ∩ Ç2 = {A, B}

M1 M2

A

B

Şekil 9.

Sonuç 4.1. Eğer iki çember kesişiyorsa, en fazla iki noktada kesişir.

Bu iki noktanın belirttiği doğru parçası bu iki çemberin ortak kirişidir.

76

Page 84

R.Aslaner İnönü Üniversitesi

5. ÇEMBERDE YAYLAR VE AÇILAR

Tanım 5.1. Çemberin bir parçasına yay denir.

Bir Ç(M, r) çemberi üzerinde alınan A ve B gibi iki nokta, çemberi iki

yay parçasına ayırır. Bu yaylar ya eşit uzunlukta, ya da biri diğerinden

küçüktür. AB-yayı denildiğinde bu iki yaydan küçük olan anlaşılır ve bu

yay ÂB ile gösterilir. Büyük olan yay ise, üzerinde A ve B den fraklı bir

X noktası alınarak ÂXB şeklinde gösterilir. Yayın ölçü birimi derecedir.

A

B

r

ÂB

X

ÂXB M

Şekil 10.

Çember yayının ölçüsü 360o kabul edilmiştir. ÂB yayının ölçüsü m(ÂB)

ile, gösterilir.

Çember Yardımıyla Tanımlanan Açı Çeşitleri

5.1. Merkez Açı. Köşesi bir çemberin merkez noktası olan açıya

merkez açı denir.

A

B

M

Şekil 11.

77

Page 166

Index

Üçgen Eşitsizliği, 27

önerme, 1

özel dörtgenler, 53

üçgen, 21

İç Açı, 75

İçbükey Çokgen , 62

ışın, 3

Çevre Açı, 73

çap, 68

çember, 67

çevrel çember, 90

çokgen, 61

merkez açı, 72

açı, 9

açıortayı, 10

aksiyom, 1

aykırı doğrular, 7

Cavalier Prensibi, 119

dönel konin, 128

dönel silindir, 126

dörtgen , 51

düzgün çokgen, 63

düzgün dört yüzlü, 122

düzgün piramit, 118

dış açı, 76

dış ortak teğet, 79

dış teğet çember, 89

Dışbükey Çokgen, 62

dayanak eğrisi, 124

değme noktası, 67

deltoid, 60

dik dairesel koni, 128

dik dairesel silindir, 125

dik kesit, 112

dik silindir, 125

dik yamuk, 56

dikdörtgen, 59

doğru, 2

doğru parçası, 3

eğik koni, 127

eğik silindir, 124

elips, 94

enine kesit, 112

geometrik yer, 92

hüküm, 1

159

www.matematikce.com 'dan indirilmiştir.

Similer Documents