Download Forsyte Saga PDF

TitleForsyte Saga
File Size3.9 MB
Total Pages590
Table of Contents
              PROPRIETARUL
	ACASĂ LA BĂTRÂNUL JOLYON
	BĂTRÂNUL JOLYON SE DUCE LA OPERĂ
	MASĂ LA SWITHIN
	SOAMES PLĂNUIEŞTE SĂ-ŞI CLĂDEASCĂ O CASĂ
	CĂSNICIA UNUI FORSYTE
	JAMES INTRĂ ÎN ACŢIUNE
	MICA GREŞEALĂ A BĂTRÂNULUI JOLYON
	PLANURILE CASEI
	MOARTEA MĂTUŞII ANN
	CASA SE RIDICĂ
	JUNE PETRECE
	PLIMBARE CU SWITHIN
	JAMES VREA SĂ SE CONVINGĂ CU PROPRIII SĂI OCHI
	SOAMES ŞI BOSINNEY ÎN CORESPONDENŢĂ
	BĂTRÂNUL JOLYON ARE O ÎNTÂLNIRE ÎN GRĂDINA ZOOLOGICĂ
	O DUPĂ-AMIAZĂ LA TIMOTHY
	BAL LA ROGER
	SEARĂ LA RICHMOND
	DIAGNOSTICUL UNUI FORSYTE
	BOSINNEY ŞI SOAMES
	JUNE FACE CÂTEVA VIZITE
	TERMINAREA CASEI
	SOAMES STĂ PE TREPTE
	MĂRTURIA DOAMNEI MACANDER
	NOAPTE ÎN PARC
	ÎNTÂLNIRE ÎN GRĂDINA BOTANICĂ
	CĂLĂTORIE ÎN INFERN
	PROCESUL
	SOAMES ADUCE VESTEA
	VICTORIA LUI JUNE
	PLECAREA LUI BOSINNEY
	ÎNTOARCEREA LUI IRENE
VARA TÂRZIE A UNUI FORSYTE - INTERLUDIU -
	UNU
	DOI
	TREI
	PATRU
	CINCI
ÎNCĂTUŞAŢI DE LEGE
	LA TIMOTHY
	PLEACĂ UN "OM DE LUME"
	SOAMES SE PREGĂTEŞTE SĂ IA MĂSURI
	SOHO
	JAMES ARE VIZIUNI
	LA TÂNĂRUL JOLYON - CARE NU MAI ERA TÂNĂR - ACASĂ
	MÂNZUL ŞI MÂNZA
	JOLYON ÎŞI ÎNDEPLINEŞTE MISIUNEA
	VAL AFLĂ VESTEA
	SOAMES FACE PLANURI DE VIITOR
	ŞI SE ÎNTOARCE ÎN TRECUT
	LA "BURSA FORSYTE"
	JOLYON ÎŞI DĂ SEAMA DE SITUAŢIA LUI
	SOAMES DESCOPERĂ CEEA CE VREA
	A TREIA GENERAŢIE
	SOAMES FACE O ÎNCERCARE
	VIZITA LA IRENE
	DRUMURI PE CARE UN FORSYTE SE TEME SĂ PĂŞEASCĂ
	JOLLY ÎN CALITATE DE JUDECĂTOR
	JOLYON LA RĂSCRUCE
	DARTIE CONTRA DARTIE
	PROVOCAREA
	MASĂ LA JAMES
	MOARTEA CÂINELUI BALTHAZAR
	TIMOTHY FACE OBIECŢIUNI
	URMĂRIREA CONTINUĂ
	"IATĂ-NE DIN NOU ÎMPREUNĂ"
	O SEARĂ STRANIE
	SOAMES LA PARIS
	ÎN PÂNZA DE PĂIANJEN
	RICHMOND PARK
	PE CELĂLALT MAL
	SOAMES TRECE LA FAPTE
	O ZI DE VARĂ
	O NOAPTE DE VARĂ
	JAMES ÎN AŞTEPTARE
	SOAMES SCAPĂ DIN PÂNZA DE PĂIANJEN
	SFÂRŞIT DE VEAC
	AŞTEPTARE
	SE NAŞTE UN FORSYTE
	JAMES AFLĂ VESTEA
	A LUI
DEŞTEPTARE - INTERLUDIU -
DE ÎNCHIRIAT
	ÎNTÂLNIRE
	FLEUR FORSYTE E "FINĂ"
	LA ROBIN HILL
	MAUSOLEUL
	ÎN PATRIE
	JON
	FLEUR
	IDILĂ PE IARBĂ
	GOYA
	TRIO
	DUET
	CAPRICIU
	MAMĂ ŞI FIU
	TAŢI ŞI FIICE
	ÎNTÂLNIRI
	ÎN GREEN STREET
	AFACERILE FAMILIEI FORSYTE
	VIAŢA INTIMĂ A LUI SOAMES
	JUNE INTERVINE
	CU INIMA-N DINŢI
	GAZ PESTE FOC
	HOTĂRÂRE
	TIMOTHY FACE PROFEŢII
	APARIŢIA BĂTRÂNULUI JOLYON
	MĂRTURISIRE
	IRENE
	SOAMES MEDITEAZĂ
	IDEEA FIXĂ
	DEZNĂDEJDE
	MISIUNE
	MELODIA TRISTĂ
	SUB STEJAR
	NUNTA LUI FLEUR
	ULTIMUL DINTRE BĂTRÂNII FORSYTE
            
Document Text Contents
Page 590

peste melodii şi formele vechi ale artei - apele acesteapeste melodii şi formele vechi ale artei - apele acestea
îi aduseră în gură un gust sărat, ca de sânge proaspăt,îi aduseră în gură un gust sărat, ca de sânge proaspăt,
valurile udau talpa dealului Highgate unde zăcea învalurile udau talpa dealului Highgate unde zăcea în--
gropat crezul victorianismului. Şi, şezând acolo sus, îngropat crezul victorianismului. Şi, şezând acolo sus, în
locul cel mai izolat al cimitirului, Soames - întruchilocul cel mai izolat al cimitirului, Soames - întruchi--
parea averii bine investite - nu voia să audă urletele vaparea averii bine investite - nu voia să audă urletele va--
lurilor. Credea că se vor potoli după ce-şi vor dezlănţuilurilor. Credea că se vor potoli după ce-şi vor dezlănţui
din plin furia deposedării şi distrugerii; după ce realidin plin furia deposedării şi distrugerii; după ce reali--
zările şi averile celor avuţi vor fi destul de fărâmiţate şizările şi averile celor avuţi vor fi destul de fărâmiţate şi
risipite, apele se vor retrage şi vor seca, forme noi derisipite, apele se vor retrage şi vor seca, forme noi de
viaţă vor apărea, întemeiate pe un instinct mai străviaţă vor apărea, întemeiate pe un instinct mai stră--
vechi decât furia schimbării - instinctul Căminului.vechi decât furia schimbării - instinctul Căminului.

Je m'en ficheJe m'en fiche, zicea Prosper Profond. Soames nu, zicea Prosper Profond. Soames nu
spunea spunea Je m'en ficheJe m'en fiche - asta era o expresie franţuze - asta era o expresie franţuze--
ască, iar omul acesta era un ghimpe în inima lui; dar înască, iar omul acesta era un ghimpe în inima lui; dar în
profunzimea sufletului său ştia că schimbarea nu eraprofunzimea sufletului său ştia că schimbarea nu era
decât intervalul morţii între două forme de viaţă, o disdecât intervalul morţii între două forme de viaţă, o dis--
trugere necesară pentru a face loc unei forme proastrugere necesară pentru a face loc unei forme proas--
pete de proprietate. Ce importanţă avea că tăbliţa erapete de proprietate. Ce importanţă avea că tăbliţa era
agăţată şi bunăstarea era "De închiriat"? Într-o bună ziagăţată şi bunăstarea era "De închiriat"? Într-o bună zi
se va găsi cineva s-o refacă.se va găsi cineva s-o refacă.

Numai un singur gând îl tulbura cu adevărat, în timpNumai un singur gând îl tulbura cu adevărat, în timp
ce şedea acolo - melancolia care-i mistuia inima - căcice şedea acolo - melancolia care-i mistuia inima - căci
razele soarelui pline de vrajă se aşternuseră peste faţarazele soarelui pline de vrajă se aşternuseră peste faţa
lui, peste nori şi învăluiseră frunzele de aur ale mestelui, peste nori şi învăluiseră frunzele de aur ale meste--
acănului, iar foşnetul vântului era atât de dulce, frunacănului, iar foşnetul vântului era atât de dulce, frun--
zele pomului de tisă erau atât de verzi, iar pe cerul înzele pomului de tisă erau atât de verzi, iar pe cerul în--
tunecat apăruse o seceră palidă, luna.tunecat apăruse o seceră palidă, luna.

Degeaba dorise, degeaba se străduise - frumuseţeaDegeaba dorise, degeaba se străduise - frumuseţea
şi iubirea în lumea aceasta nu le dobândise niciodată.şi iubirea în lumea aceasta nu le dobândise niciodată.

Similer Documents