Download F 2 N27 Fiscalitate Si Finantele Intreprinderii Penu Daniela PDF

TitleF 2 N27 Fiscalitate Si Finantele Intreprinderii Penu Daniela
File Size701.2 KB
Total Pages32
Document Text Contents
Page 16

15

 accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice,

monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice,

târguri, expoziţ ii şi evenimente culturale, cinematografe;

 livrarea de manuale şcolare, cărţ i, ziare şi reviste, cu excepţ ia celor

destinate exclusiv sau în principal publicităţ ii, etc.

CAPITOLUL 5

ACCIZE

 Definiţ ie: accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaz ă

bugetului de stat.

 Produse accizabile:

- bere;

- vinuri;

- băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri;

- produse intermediare;

- alcool etilic;

- tutun prelucrat;

- produse energetice;

- energia electrică.

 Nivelul accizelor

Nivelul accizelor este stabilit în euro pe unitatea de m ăsură.

Similer Documents