Download Elektrotehnika i Osnove Elektronike PDF

TitleElektrotehnika i Osnove Elektronike
File Size5.3 MB
Total Pages155
Table of Contents
              Na osnovu vremenskih dijagrama na Sl.7.14.b može se nacrtati fazorski dijagram (c) , sa koga se vidi da fazor struje pomeren jeunapred od fazora napona za ugao .
Struja je ,količina elektriciteta kondenzatora , gde je kapacitet kondenzatora . Sa dijagrama vidimo da je vreme punjenja odnosno pražnjenja kondenzatora jednako četvrtini periode ili .
Na osnovu izraza za naboj . Punjenje kondenzatora se vrši za vreme četvrtine periode  uzmimo da je struja punjenja srednja vrednost naizmenične struje u kolu, pa je u trenutku završetka punjenja:
(7.37)
Iz ove jednačine je . Iz ovog izraza dobijemo ze efektivnu vrednost struje:
Gde je  kapacitivniotpor kondenzatora, koji je indirektnosrazmeran kružnoj učestanosti  odnosno frekvenciji .
7.6.3. Serijskо RLC kоло
Rezonancija
Ukupni napon
(7.38)
	(15.6)
            

Similer Documents