Download Ecologie somatica PDF

TitleEcologie somatica
File Size4.9 MB
Total Pages132
Table of Contents
              PREFAŢĂ
	Dacă nu vom învăţa să respectăm natura şi să trăim în armonie cu ea, nu vom avea viitor.”
BIOMUL – TUBUL DIGESTIV
	Ecosistemul - cavitatea bucală
	Streptococcus sanguis   Streptococcus cricetus
	Mediu aerob
	Actinomyces viscosus
		Bacterioides gingivalis     Actinomyces naeslundi
			Mediu anaerob
			Fig. 1 Microbiota din bioskena – placa dentară
			Streptococcus salivarius
	Fig. 2  Succesiunea bacteriilor la făt şi instalarea lor definitivă
		Ecosistemul gastrointestinal
			Streptococcus
			Lactobacillus       Bifidobacterium
				Clostridium
				Veillonella
			Bacteroides
				Fig. 4 Bacterii instalate în intestin
			Peptococcus
			Fig. 7 O parte din genurile de bacterii care populează
			colonul uman
		Relaţiile probiotice
Animal nou născut
	Microbiota deficitară Microbiota normală
		Microorganisme probiotice
			Fig. 8 Rolul microbiotei în protecţia organismului
MICROORGANISME PATOENE ŞI
	POTENŢIAL PATOGENE
	Rezistenţa la  Imunitate umorală
	Toleranţa
	Saliva   Mucus    mielopoeza
		Fig. 11 Tub digestiv drept: A – la om, B – la câine şi
		C – la Mus musculus
			Fig. 12 Tub digestiv de tip rumegător: A – la oaie,
			B – la cămilă
		BIOMUL - MEDIUL INTERN
		Fig. 14 Intervenţia leucocitelor în apărarea organismului şi asigurarea rezistenţei în unele perioade de criză
	Limfocitele B. Sunt singurele celule din organism capabile să producă anticorpi (imunoglobuline).
            
Document Text Contents
Page 66

multe specii apare fenomenul de coprofagie. Acest fenomen

este foarte important pentru gazdă deoarece se face o

reînsămânţare cu microbiotă normală. Relaţiile dintre gazdă şi

microbiotă sunt de cooperare şi de competiţie.B
A

Fig. 13 Tub digestiv de tip „cecal”: A – la obolan,

B – la iepure66

Page 67

67


Tubul digestiv al animalelor suferă anumite modificări

anatomice în funcţie de microbiota cu care stabileşte

interrelaţii.

Tubul digestiv al animalelor germ-free se

caracterizează prin anumite particularităţi structurale şi

funcţionale:

- existenţa unui perete intestinal mai subţire şi mai fragil,

datorită dimensiunii tunicii musculare;

- reducerea numărului de celule specializate în

producerea de mucus;

- cecumul este mărit de peste şase ori, ceea ce poate

produce moartea;

- celulele epiteliale ale vilozităţilor mucoasei intestinale

se reînnoiesc de două ori mai puţin rapid;

- tranzitul intestinal este mult încetinit;

- metabolismul apei este grav afectat.

În evoluţia mamiferelor putem surprinde anumite

direcţii evolutive ale tubului digestiv. Aceste direcţii ne

ilustrează evoluţia anumitor tipuri de relaţii dintre organisme şi

microbiota normală care le populează.

Un biolog evolu ionist înva astfel s nu mai priveasc

organismele în mod izolat. Nu exist evolu ie independent , ci

coevolu ie. Analizând aceste aspecte din punct de vedere

ecologic putem surprinde o evolu ie a anumitor tipuri de

Page 131

131


11. Papilian, V.V., Roşca, Gh., 1977 – Tratat elementar de

histologie, vol. I, Ed. Dacia Cluj-Napoca

12. Pleasants, J.R., 1973 – Germ-free animals and their

significance. Endeavour, 117: 112-116

13. Reisser, W., Wiessner, W., 1984 – Autotrophic eukaryotic

fresh-water symbionts. In Cellular interactions,

springer-Verlag, 59-74

14. Santa, N., Jitariu, P., 1970 – Fiziologia animalelor i a

omului. Ed. did. i ped.

15. Savage, D.c., 1977 – Microbial ecology of the

gastrointestinal tract. Ann.. Rev. Microbial, 31:

107-133

16. Savage, D.C., 1978 – Microorganisms and the

gastrointestinal tract. Gastrointestinal

microbiology: one opinion. Microb. ecology.

Springer-Verlag, Berlin, 234-239

17. Sturdza, S.A., 1968 – Contributions romaines à la

connaisance de la distribution des

bactériophages dans le milieux extérieur. Rev.

Roum. d’Inframicrobial. 5: 145-162

18. Van der Waaij, D., 1989 – The ecology of the human

intestine and its consequences for outgrowth by

pathogenes such as Clostridium difficile. Ann.

Rev. Microbial, 43: 69-87

Page 132

132


19. Walker, N., 1975 – Nitrification and nitrifying bacteria.

Sosl. microbiology, Londra, 181-192

20. Zarnea, G., 1994 – Tratat de microbiologie general ,

vol. V, Ed. Acad. Române.

Similer Documents