Download Diplomski Rad PDF

TitleDiplomski Rad
File Size568.3 KB
Total Pages29
Table of Contents
              1. Uvod
2. Organizacija kampa
	2.1. Kamp općenito
	2.2. Teniski kamp
	2.3. Infrastuktura kampa
	2.4. Organizacija i animacija
	2.5. Programi kampa
	2.6. Treneri i ostalo osoblje kampa
3. Potrebna teniska oprema u kampu
	3.1. Teniska oprema i pomagala
		3.1.1. Reketi
		3.1.2. Loptice
		3.1.3. Tenisice i teniska odjeća
4. Liječnička služba u kampu
	4.1. Općenito
	4.2. Zadaci liječnika u kampu
	4.3. Medicinska torba
5. Globalni program sportske aktivnosti
	5.1. Cilj i zadaci
	5.2. Metode rada u kampu
	5.3. Plan dnevnih aktivnosti
6. Programski sadržaji za djecu koja su prvi put na kampu (poduka tenisa)
	6.1. Uvodni dio sata
	6.2. Pripremni dio sata
	6.3. Glavni „A“ dio sata
	6.4. Glavni „B“ dio sata
	6.5. Završni dio sata
7. Zaključak
8. Literatura:
            

Similer Documents