Download Dionisios A. Makris - Iannis cel nebun pentru Hristos.pdf PDF

TitleDionisios A. Makris - Iannis cel nebun pentru Hristos.pdf
File Size6.2 MB
Total Pages103
Table of Contents
              Prolog
Primii ani
Furtuna
Mărturisire
Peripeţiile sale la Spitalul de Copii
Întoarcerea lui Dimitraki
A revenit zâmbetul
O mărturisire minunată
"Palme" binecuvântate
Scrisoarea recomandată a lui Iannis
Scrisoarea lui Iannis nebunul
Mărturisirea lui Constantin
Ochi înlăcrimaţi
Plicuri de binecuvântare
Demonul
Katerina şi legătura ei cu "nebunul"Domnului
Elefteria cea "înrobită"
Domnul Anastasie şi nebunul Iannis
Mai înainte vestirea nunţii
Referiri la minuni
Citirea testamentului lui Iannis-nebunul
În loc de epilog
CUPRINS
            
Document Text Contents
Page 2

IANNIS CEL NEBUN
PENTRU HRISTOS

Page 51

- Ah, Katerina, câte mulţumiri trebuie să-i
aducem lui Dumnezeu în toată vremea pentru
ceea ce ne dăruieşte! Iată, pe mine nebunul şi
netrebnicul, cel mai rău dintre toţi oamenii de pe
pământ, nu m-a lăsat niciodată flămând. Tot-
deauna se îngrijeşte şi dă poruncă îngeraşilor Săi,
cum eşti şi tu, buna mea copilă, ca să-mi poarte de
grijă mie păcătosului. Astăzi a avut grijă să
mănânc melci, a spus el zâmbind.

- Hai acum, mănâncă, cred că eşti flămând,
l-am îndemnat eu.

Pentru câteva minute s-a auzit numai zgo-
motul furculiţelor. Apoi m-a întrebat dacă va
ajunge mâncarea şi pentru Constantin, care se
întorcea de la muncă târziu, după-amiază.

- Nu te teme, m-am îngrijit şi de el, i-am spus.
-A venit bunul nostru Hristos şi El Însuşi l-a

binecuvântat pe Constantin şi l-a slobozit din
robie. Măi, măi, măi, ce minune a făcut Domnul!
Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva! Domnul
nostru, Katerina, este multmilostiv şi multmilo-
sârd, Părinte adevărat. Ochii Săi văd şi urmăresc
toate. Nu vrea să piară nici un om. Aşteptă cu
răbdare pocăinţa noastră. Uită-te la Constantin.
Până ieri a fost încurcat în mrejele desfrânării, iar
astăzi duce o viaţă îngerească cu post, fapte bune
şi milostenie. Duce o viaţă îngerească şi trăieşte
bucuria pocăinţei sale... De toate celelalte se în-
grijeşte Dumnezeu. Pentru tine, Katerina,
Constantin va fi biletul de intrare în Împărăţia lui
Dumnezeu. Să nu uiţi aceasta, mai ales când

52

Page 52

vrăjmaşul te va război dorind să strice unirea
voastră cea binecuvântată de Dumnezeu, marea
Taină a căsătoriei. N-am văzut în viaţa mea
asemenea smerenie şi zdrobire. Duhovnicul lui,
părintele Nicolae, mi-a spus că a observat în
vremea mărturisirii sale dorinţa puternică de a
scoate toţi spinii din mult-chinuitul lui suflet.
Mărturisirea sa semăna cu o operaţie pe inimă
deschisă ... Aşa a numit-o părintele Nicolae. Mare
dar al lui Dumnezeu este mărturisirea! Când ţi se
pare că ţi s-au înecat toate corăbiile, prin pocăinţă
te sui în carul îngeresc şi zbori la Cer. Vezi
împăratul şi Proorocul David la ce înălţime a
ajuns prin smerenia sa! Ce rugăciuni înfricoşă­
toare ne-a lăsat! Sunt atât de înfricoşătoare pen-
tru că ascund mari adevăruri, iar cheia înţelegerii
lor se dă numai celor smeriţi cu inima. Demonii
ascultă Psaltirea şi rugăciunile acestui mare
împărat şi se cutremură. Dispar în munţii înalţi.
Pentru aceasta, Katerina, când o să aveţi pro-
bleme, să nu uitaţi să citiţi Psaltirea în casă la voi.
În ea sunt ascunse cheile fericirii. În loc să vă
uitaţi la cutia care te umple de dezamăgire şi
deznădejde, adică la televizor, să citiţi Vieţile
Sfinţilor şi Sfânta Scriptură. În felul acesta veţi
avea casa străjuită şi un Înger păzitor va ocroti
familia voastră. Nu te teme, părinţii tăi o să-l
iubească pe Constantin, când se vor încredinţa că
fiica lor o duce bine. Veţi avea puţine greutăţi şi
multe bucurii în căsnicia voastră. Mare este

53

Page 102

CUPRINS

Prolog ........................................................................... 7
Primii ani ..................................................................... 9
Furtuna ....................................................................... 11
Mărturisire .................................................................. 16
Peripeţiile sale la Spitalul de Copii ............................. 17
Întoarcerea lui Dimitraki ............................................ 21
A revenit zâmbetul ..................................................... 23
O mărturisire minunată ............................................. 25
"Palme" binecuvântate ............................................... 26
Scrisoarea recomandată a lui Iannis .......................... 28
Scrisoarea lui lannis nebunul .................................... 30
Mărturisirea lui Constantin ....................................... 37
O h. " l" . ţ. 39 c 11n acnma 1 ........................................................ .
Plicuri de binecuvântare ............................................ 42
Demonul .................................................................... 43
Katerina şi legătura ei cu "nebunul" Domnului.. ....... 47
Elefteria cea „înrobită" ............................................... 54
Domnul Anastasie şi nebunul Iannis ......................... 62
M · " · t ti" n ţi.· 66 a1 1na1n e ves rea un 1 ........................................ .
Referiri la minuni. ...................................................... 70
Citirea testamentului lui Iannis-nebunul ................... 91
În loc de epilog .......................................................... 101

103

Similer Documents