Download Despre Energie Si Nu Numai - Catalin Dan Carnaru PDF

TitleDespre Energie Si Nu Numai - Catalin Dan Carnaru
File Size7.3 MB
Total Pages238
Table of Contents
              Cuprins
Introducere
Despre energie
	Ce-i energia liberă ?
	Confiscarea progresului
	De ce se ard tuburile ?
	Eolienele…. alternative energetice ?
	Lindberg şi Earhart – mistere sau mistificări ?
	Cum transformăm un motor asincron în generator ?
	Despre „generatoare”
	Despre pendule și roți
	Am o nelămurire
	Dacii şi energia liberă
	Un inventator misterios și-o invenție minunată
	Scrisoare deschisa despre muncă
	Adevăr şi minciună
	Lăcomia ucide energia liberă
	Un strop de aritmetică
	Despre pedale şi nu numai
	De la atom la univers
	Plita cu inductie
	Teoria chibritului
	Despre pârghii și pendule
	Nu merităm !
	Cu privire la legea conservării energiei şi relaţia ei cu tehnologiile energiei libere
	De ce nu avem energie liberă ?
	QMoGen nu-i o noutate
	Realitate şi tendinţe
	Tesla și energia radiantă
	Generatorul static Kunel
	MEG - Generatorul electromagnetic fără piese în mișcare
	Cronica Akashă şi cronovizorul
	Comutatorul Tesla
	Colectorul de energie Barbosa-Leal
	Puterea reactivă și energia liberă
	Declarația de interes public
Alte subiecte
	Roşia Montană
	Legalizarea sclaviei – legalizarea crimei
	Criminalul suprem ?...
	Nibiru ?...
	Teroriștii printre noi – combatere și anihilare
	Complexul complexităţii
	Gogorița militară
	La modificarea constituției
	Sunt un om realizat
	Trădarea
	Laşitatea puterii
	Libertatea
	Proștii
            
Document Text Contents
Page 119

Despre energie și nu numai Cătălin Dan Cârnaru

calabalâcul mai la sud. Singura câmpie suficient de întinsă care să poată adăposti un cosmodrom cu
tot ce este pe lângă el fiind la sud de Marea Neagră, şi anume pe teritoriul ocupat actualmente de
statele Egipt, Israel Siria şi Iraq, adică malurile Nilului, Peninsula Sinai şi partea de nord a
peninsulei arabice la sud de Turcia actuală, căci nordul continentelor reaşezate în poziţia lor actuală
deja începuse să îngheţe masiv, calota glaciară coborând până spre Polonia şi Ucraina de azi.

Deci repoziţionarea întregii lor logistici s-a făcut după o perioadă destul de îndelungată,
probabil cel puţin câteva sute de ani poate chiar peste o mie, care a permis populaţiei de Homo
Sapiens ce se împrăştiase deja pe mari întinderi să înfiinţeze diferite culturi agrare atât în Europa
cât şi în Asia Mică şi în nordul Africii – în acea perioadă au fost mai multe migraţii ample atât pe
direcţia este-vest cât şi nord sud în ambele sensuri.

Enki stabilit fiind în noua locaţie va fi cel ce a construit complexul de la Gizeh, lângă oraşul
Cairo de azi, şi îşi va stabili cosmodromul principal în peninsula Sinai. Va continua exploatarea
zăcămintelor de minereuri atât din Carpaţi cât şi din Caucaz şi din nordul Africii, dar de astă dată
pentru a se asigura că populaţiile de triburi care-l slujeau nu se vor mai răscula, le-a promis unui
număr de 12 triburi din zonă că le va lăsa moştenire stăpânirea întregului pământ.

Orice stăpân pentru a-şi asigura loialitatea slujitorilor promite marea cu sarea… problema
devine gravă atunci când aceşti slujitori încep să şi aibă pretenţia de a avea de facto acea mare... La
un moment dat triburile devin de asemenea conştiente că totul nu e decât praf în ochi şi declanşează
o răscoală, care de astă dată, nemaiavând ca oponent pe paşnicul Enlil, va avea urmări tragice. Enki
va folosi un număr de şapte rachete nucleare împotriva răsculaţilor după care va părăsit definitiv
pământul. Asta s-a întâmplat acum 4037 de ani.

Norul radioactiv rezultat din acele explozii nucleare va duce la exterminarea întregii populaţii
aflate la est de peninsula Sinai, practic civilizaţia sumeriană dispărând aproape complet.

Au rămas în urma ei zeci de mii de tăbliţe scrise şi mii de artefacte arheologice care vorbesc
de cele întâmplate, precum şi urmele exploziilor nucleare şi de asemenea un tunel care leagă
actualul Bagdad de Sinaia, ( aflat sub Sfinx mai precis la verticala dintre Sfinx şi Babele ) tunel la
capetele căruia sunt instalaţii video holografice care depăşesc orice ar putea imagina inginerii IT de
azi.

Am rămas noi, Homo Sapiens, care dacă nu ar fi intervenit ei în evoluţia noastră, probabil că
acum abia am fi făcut primii paşi timizi spre epoca pietrei, şi o promisiune neonorată, făcută de
către Enki ( Conform scrierilor străvechi viaţa acestor fiinţe extraterestre era egală cu sute de mii
de ani tereştri dar trebuie să luăm în considerare faptul că erau astronauţi şi efectuau dese călătorii
spre planeta lor de origine, fapt care putea duce la o prelungire artificială a vieţii lor - care oricum
era mult mai lungă decât a noastră ).

Ei bine această promisiune neonorată a zeilor către acele triburi de evrei din străvechime este
cea care a dus la toate zbaterile şi frământările istoriei omenirii. Urmaşii lor, de-a lungul secolelor
au căutat pe toate căile care le-au stat la îndemână să onoreze acea promisiune ce li se făcuse.

Veţi spune poate că sunt bolnav de teoria conspiraţiei. Vă atenţionez însă că de vreme ce aceşti
extratereştri au stat alături de noi timp de sute de mii de ani, perioada de numai patru mii care s-a
scurs de la plecarea lor este un timp extrem de scurt, iar promisiunea făcută strămoşilor acestor
oameni convinşi că li se cuvine stăpânirea planetei, poate căpăta altă înfăţişare privită fiind din
această perspectivă.

Pe de altă parte, nu avem nici o dovadă concretă care să ne convingă definitiv, că atunci când
au plecat, au făcut-o cu toţii. Deci de patru mii de ani o categorie extrem de redusă de fiinţe, fie ei
pământeni sau nu, organizaţi în societăţi secrete străvechi au acaparat puterea statală pe întreg
globul, ocupând poziţii cheie. Practic cele mai vechi familii regale ale omenirii îşi revendică o linie
de sânge care-i leagă direct de strămoşii cărora li s-a promis puterea pe pământ… Asta explică
organizarea societăţii de-a lungul întregii istorii în tot felul de clanuri şi societăţi secrete, precum şi

117

Page 120

Despre energie și nu numai Cătălin Dan Cârnaru

mania caselor regale de a se încrucişa numai între ele, de teama de a nu li se „strica sângele”,
convinşi fiind probabil că „zeii” odată întorşi le-ar fi putut verifica cumva apartenenţa la acea linie
de sânge albastru care le-ar permite puterea totală. Urmaşii celor „promişi” constituie vârful ocultei
şi din perspectiva aceasta globalizarea capătă alt sens.

Iar noi… românii… Noi, ca fiind urmaşii direcţi ai primilor servitori ai „Zeilor”, populaţiile
de Homo Sapines care au fost izgoniţi din Edenul biblic înainte de potop, şi au format civilizaţia
ariană sau pelasgă, suntem cei care le putem ameninţa lor toate planurile, căci dacă umanitatea ar
afla cine suntem cu adevărat, adică „înaintaşii” lor, am putea să le revendicăm puterea globală pe
care ei o consideră că li se cuvine de drept.

Astfel se dezvăluie o parte din interesele care s-au materializat de-a lungul istoriei
principatelor române în jurul acestui teritoriu străvechi…şi până în prezent… aici se explică
adevăratul motiv al distrugerii acestei ţări şi al intereselor ca ţara să dispară împărţită fiind între
statele înconjurătoare… Aici se explică opoziţia făţişă faţă de istoria şi tradiţiile noastre străvechi…

Astfel se dezvăluie şi adevăratul scop al războiului din Irak, acela de a distruge muzeul de
istorie naţională din Bagdad, unde erau adunate toate dovezile poveştii pe care v-am spus-o până
acum şi de asemenea de a pune mâna pe tehnologia care se află la capătul tunelului de care tocmai
v-am vorbit. Acest al doilea scop însă nu a putu fi atins deoarece sălile înalt tehnologizate de la
capetele tunelului se pare că sunt protejate de nişte câmpuri energetice deosebit de puternice pe care
tehnologia americană actuală nu are posibilitatea de a le anula.

Fireşte că povestea e mult mai amplă şi mai captivantă, eu făcând aici o sinteză a cărei
compresie a fost maximă, şi doar din perspectiva înţelegerii adevăratului scop al ocultei anume
adevărul din spatele globalizării. Planul în detaliu al globalizării ca fenomen politico economic ce
se desfăşoară acum ca un al treilea război mondial – război economic – a fost stabilit în urmă cu
peste o sută de ani. Ceea ce nu a putut prevedea vârful ocultei, este rolul şi însemnătatea
internetului în toată această poveste.

Suntem de acord că din planul de acaparare a puterii, o componentă primordială este
stăpânirea mijloacelor de informare în masă : cartea, presa scrisă şi audiovizuală.

Dovadă este că întreaga presă mondială este stăpânită prin diferite aranjamente juridice de
culise de un număr extrem de mic de concerne mediatice, concerne care slujesc cu sfinţenie oculta.

De asemenea un al doilea factor important este acela al stăpânirii sistemului mondial de
învăţământ. Dacă populaţia, în procesul de educare, nu află care-i este adevărata istorie, nici nu se
va opune globalizării ca fenomen politico-economic prin care de fapt statele şi popoarele îşi pierd
suveranitatea…

Şi acest lucru este înfăptuit de mult deoarece oculta aflându-se mult deasupra structurilor
statale, toate hotărârile pe care le iau politicienii sunt subsumate intereselor acesteia…

De asemenea trebuie să spunem aici faptul că oculta de obicei acţionează prin intermediari,
cele mai obediente instrumente ale ei fiind însăşi cei pe care vor să-i stăpânească, din rândul cărora
se desprind trădătorii şi oportuniştii care nun sunt capabili să vadă dincolo de măruntul lor interes
imediat.

Ei bine, din această perspectivă şi văzând în jurul nostru cele ce se întâmplă am putea fi cât se
poate de pesimişti, totul ducându-ne cu gândul că vârful ocultei este pe cale să-şi îndeplinească
scopul suprem acela de a acapara puterea totală asupra planetei şi de a sclaviza populaţia planetară.
Eu sunt totuşi optimist şi iată de ce:

Acum câţiva ani când a pătruns şi la noi tehnica de calcul, internetul încă nu exista… la scurt
timp acesta a apărut şi pe la noi şi s-a dezvoltat exponenţial. Ce nu ştiţi dragi cititori, este faptul că
această reţea mondială a fost creată şi lansată ca instrument de spionaj şi furt intelectual. Acesta-i
principalul ei scop şi rol. Prin declararea pe toate mijloacele media a faptului că internetul este o
reţea pe care circulaţia informaţiei este liberă, se deschid porţile larg către spionajul economic, şi

118

Page 238

În situa ia în care s-a ajuns ca 1% din popula ie
s de in peste 50 % din averea total a planetei,
s r cirea accentuat a lumii începe s se fac
sim it ... Omul, indiferent de locul s u de origine,
de cultura sau de religia sa, caut rezolv ri...
În contextul acesta se înscriu i c r ile i artico-
lele mele din ultimii ani, pe care le-am oferit cu
generozitate tuturor celor care scotocesc prin
internet dup informa ii utile unei vie i f r
convenien e sau restric ii materiale i spirituale...
Pentru c deja num rul articolelor pe care le-am
publicat în ultimii doi ani în diferite locuri pe net,
este destul de mare, m-am gândit c este util s le
grupez într-un volum pentru a u ura cumva accesul
la ele. Le ave i dar în volumul de fa i v urez
lectur pl cut . Cu stim !
C t lin Dan Cârnaru
M n stirea Brazi
10 mai 2015

ISBN 978-973-0-19244-5

Similer Documents