Download Desen tehnic - Baze PDF

TitleDesen tehnic - Baze
File Size26.7 MB
Total Pages193
Table of Contents
              - Modulul I -
	I.1. DEFINIŢII
	
		I.4. LINII UTILIZATE ÎN DESENUL TEHNIC
			Tabelul I.1
				
- Modulul II -
	II.1. DISPUNEREA NORMALĂ A
	PROIECŢIILOR ÎN DESENUL
	TEHNIC INDUSTRIAL
	APLICAŢII PROPUSE SPRE REZOLVARE
		CLASIFICAREA SECŢIUNILOR
		
		APLICAŢIE PROPUSĂ SPRE REZOLVARE
			- Modulul III -

Fig. III.1


Fig. III.2
Fig. III.3
Fig. III.4

Fig. III.5

Fig. III.6

Fig. III.7

Fig. III.8

Fig. III.9

Fig. III.10

Fig. III.11

Fig. III.12

Fig. III.24

Fig. III.25
- Modulul IV -


Fig. IV.1


Fig. IV.3
Fig. IV.4

Fig. IV.5

Fig. IV.6

Fig. IV.7
	A. Filete prelucrate pe suprafeţe cilindrice
	Tabelul IV.1
		Tabelul IV.2
		Tabelul IV.3
- Modulul V -

Fig. V.1

Fig. V.2 a

Fig. V.2 b, c
Fig. V.3

Fig. V.4
	4. APLICAŢIILE PENTRU
	ORELE DE LABORATOR


Fig. VI. 3
	APLICAŢII
		3. Lucrarea de laborator L8
- Modulul VII -
	APLICAŢIE
		
		Lucrarea de laborator 10
- Modulul VIII -
	Fig. VIII.1
	Fig. VIII.3
		Lucrarea de laborator 11:
		AXONOMETRIA UNOR FORME CONSTRUCTIVE
- Modulul IX -
	COTAREA ARBORILOR
		COTAREA ROŢILOR DINŢATE
	APLICAŢII
		Lucrarea de laborator nr. 13
- Modulul X -

Fig. X.27
Fig. X.28

Fig. X.29
Fig. X.30

Fig. X.31
Fig. X.32
	Tipuri de abateri
		Tabelul X.9
Fig. X.33


Fig. X.34
Fig. X.35


Fig. X.36
Fig. X.37


Fig. X.38
Fig. X.39


Fig. X.40
Fig. X.41

Fig. X.42
- Modulul XI -


Fig. XI.1
Fig. XI.2


Fig. XI.3
Fig. XI.4

Fig. XI.5
Fig. XI.6

Fig. XI.7Fig. XI.8

Fig. XI.9

Fig. XI.10

Fig. XI.11

Fig. XI.12
 Şurub M10 x 50 STAS 4272-89

Fig. XI.13
Exemplu de notare a unei piuliţe hexagonale cu filet M12, execuţie precisă: Piuliţă M12 – p – STAS 4071-89

Fig. XI.14

Fig. XI.15
Fig. XI.16
	 Şaibă A 10 STAS 5200-91

Fig. XI.17

Fig. XI.18
	 Şplint 10 x 80 STAS 1991-89

Fig. XI.19


Fig. XI.20
Fig. XI.21
	 Ştift filetat – M 10 x 25 STAS 4770-90

Fig. XI.22

Fig. XI.23

Fig. XI.24

Fig. XI.25

Fig. XI.26

Fig. XI.27

Fig. XI.28

Fig. XI.29

Fig. XI.30

Fig. XI.31
- Modulul XII -
	1. NORME DE REPREZENTARE
Fig. XII.1

Fig. XII.2

Fig. XII.3
            
Document Text Contents
Page 1

- Modulul I -


ELEMENTELE DE BAZĂ ALE
REPREZENTĂRII ÎN DESENUL

INDUSTRIAL. STANDARDE GENERALE

I.1. DEFINIŢII

DESENUL TEHNIC este limbajul tehnic ce permite exprimarea tuturor

ideilor tehnice şi transmiterea datelor necesare realizării produsului tehnic.

Desenul tehnic asigură astfel posibilitatea studierii, reprezentării şi

construirii tuturor produselor tehnicii; pe scurt obiectul tehnicii este obiectul de

desenat.

Astfel desenul tehnic este disciplina fundamentală a tehnicii, limbajul

grafic fundamental în comunicarea tehnică.

Desenul tehnic se bazează pe totalitatea cunoştinţelor şi raţionamentelor

de geometrie descriptivă precum şi pe totalitatea regulilor şi convenţiilor

stabilite prin standardele de stat, toate acestea referindu-se la reprezentarea

grafică în plan (spaţiul bidimensional – S2 – al formatului de desen), a

obiectelor tehnicii situate în spaţiul tridimensional, S3.

Astfel, desenul tehnic este o reprezentare grafică a obiectelor tehnicii,

realizată pe suportul material – format de desen.

Prin prisma geometriei descriptive, desenul tehnic este limbajul grafic

fundamental al tehnicii, iar geometria descriptivă este „gramatica” acestui

limbaj. De aceea, cunoaşterea desenului tehnic se realizează numai după

însuşirea noţiunilor din geometria descriptivă. Această disciplină se ocupă cu

studiul elementelor geometrice simple (punct, dreaptă, plan), figurilor plane,

corpurilor geometrice, intersecţiilor de corpuri, etc. referitor la reprezentarea

acestora din S3 în S2.

22

Page 2

I.2. CLASIFICAREA DESENELOR TEHNICE

Pentru înţelegerea mai bună a locului desenului tehnic în formarea

pregătirii tehnice, o clasificare a desenului tehnic creează o perspectivă mai

amplă.

a. Desenele tehnice constituie documentele tehnice de concepţie, de

definiţie, de execuţie, de exploatare şi de certificare a produsului tehnic. Din

acest punct de vedere, al destinaţiei desenului tehnic, există subclasificarea:

a1. desenele de studiu, de concepţie ale proiectelor tehnice deci

desenele de proiect, realizate în faza de proiectare-documentare:

 schiţe;

 scheme;

 desene de proiect.

a2. desenele tehnice de bază, constructive, ale produsului finit, realizate

în faza proiectelor de execuţie pentru realizarea produsului tehnic finit:

 desene de reper;

 desene de montaj;

 desene de amplasare;

 desene de execuţie;

 desene de faze tehnice.

a3. desenele tehnice de exploatare a produsului finit executat,

respectiv:

 cartea tehnică;

 livretul de servicii.

a4. desenele tehnice de prezentare şi certificare a produsului finit:

 desene de catalog;

 desene de prospect.

b. După domeniul în care sunt folosite:

 industrial;

 de construcţii;

 de instalaţii;

 de arhitectură;

23

Page 96

200

Page 97

3. Lucrarea de laborator L8

Corpul de dispozitiv din figura L8 este o aplicaţie la construcţia

flanşelor, fiind pasul următor în dobândirea cunoştinţelor referitoare la

reprezentările a două secţiuni perpendiculare în acelaşi reper.

Astfel secţiunea din proiecţia principală relevează tot interiorul pe

direcţia stânga-dreapta a corpului de dispozitiv. Secţiunea pe jumătate din

proiecţia laterală relevează a doua direcţie, perpendiculară pe prima, după care

sunt construite corpuri geometrice interioare. Reprezentarea jumătate vedere

este obligatorie cotării corpurilor geometrice exterioare.

Etapele de lucru se pot parcurge ca la L7.

201

Page 192

56

Page 193

57

Similer Documents