Download Debbie Ford Drumuri Catre Tine PDF

TitleDebbie Ford Drumuri Catre Tine
File Size1.1 MB
Total Pages176
Document Text Contents
Page 89

Dacă nu răspunde la toate acestea, pretindem că sîntem o victimă

nefericită, neînţeleasă, rănită: îl transformăm în persecutor, în personajul

rău. Şi astfel putem să ne întreţinem la infinit resentimentele, acuzaţiile,

reproşurile şi respingerile faţă de celălalt. Acest sistem bazat pe

heteroacuzaţii reciproce, pe aruncarea responsabilităţii pe umerii

celuilalt este mult prea adesea întreţinută de aproape toţi protagoniştii

unei relaţii.

Acest sistem este extins printr-o întreagă mitologie a iertării. „Te iert

pentru răul pe care mi 1-ai făcut.‖ Victima devenită acuzator mărinimos

îşi atribuie măreţul rol de a acorda eliberarea de datorie călăului sau

acuzatului… „pentru răul făcut‖. Dar în acest caz victima uită că ea este

cea care „păstrează‖ în ea violenţa primită, că psihicul şi corpul său

păstrează urmele şi sechelele violenţei.

Iertarea, prin efectele sale imediate, se aseamănă cu o compresă cu

balsam calmant aplicată pe iritaţia sau inflamaţia unei răni.

După ce am iertat, ne încearcă un sentiment de bine, de uşurare. Parcă

nu mai avem atâtea resentimente, observăm un efect de alinare, de

calmare a frământărilor. Relaţia cu cel care ne-a rănit pare mai puţin

tensionată, mai deschisă, dar violenţa primită este totuşi acolo. Poate

părea că violenţa a dispărut prin iertare, că rana a fost acoperită, dar ea

rămîne intactă, totuşi, ascunsă în străfundurile fiinţei noastre si nu se

cicatrizează. De altfel, ea se va reactiva la cel mai mic incident.

De fapt, ar trebui să învăţăm să ne iertăm pe noi înşine, pentru orice

autoviolenţa pe care o întreţinem prin comportamentele noastre, uneori

timp de zeci de ani. Ar fi posibil să vă auziţi spunînd lucruri precum: Îl

iert pe băieţelul care eram pentru că a alimentat şi a întreţinut vreme de

20 de ani ura pe care o simţea împotriva tatălui care bea.

Mă iert pentru că mi-am înveninat atîtea si atîtea zile şi nopţi tot

retrăind umilinţa de a fi fost agresată la 15 ani…

Page 176

ceea ce ai învăţat în practică în toate celelalte relaţii şi domenii ale

vieţii tale.

Se spune că dragostea este oarbă, dar prietenia este clarvăzătoare…

Îţi mulţumesc pentru că faci parte din viaţa mea… fie că este pentru

un motiv, un sezon sau o viaţă!

Similer Documents