Download Dean R. Koontz - Raurile Intunecate Ale Inimii v.0.9 PDF

TitleDean R. Koontz - Raurile Intunecate Ale Inimii v.0.9
File Size2.6 MB
Total Pages516
Document Text Contents
Page 2

Cu femeia în gând şi cu o adâncă tulburare în inimă, Spencer Grant

conducea prin noaptea strălucitoare, căutând uşa roşie. Vigilent, câinele

stătea tăcut în spatele lui. Ploaia bătea pe capota maşinii.

Fără fulgere şi tunete, fără vânt, furtuna venise dinspre Pacific la sfârşitul

unui sumbru amurg de februarie. Mai mult decât o burniţă, dar mai puţin

decât o ploaie torenţială, absorbea toată energia oraşului. Los Angeles,

împreună cu suburbiile sale, devenise o metropolă fără graniţe fixe, fără

substanţă, fără suflet. Clădirile se înghesuiau uncie într-altele, traficul rutier

lâncezea, iar străzile se dizolvau în smog.

În Santa Monica, având oceanul şi plaja în dreapta sa, Spencer opri la un

semafor.

Rocky, o corcitură ce nu ajunsese la mărimea obişnuită a labradorului,

studia atent şoseaua. Rocky privea din când în când pe ferestrele laterale ale

maşinii – un Ford Explorer – cu toate că îl interesa mai mult ce se întâmpla

în faţa lor.

Chiar dacă se găsea pe platforma din spatele scaunelor, potaia nu se uita

decât foarte rar prin lunetă. II speria peisajul ce se îndepărta de el. Probabil

că îl ameţea, prefera să-l vadă apro-piindu-se.Sau poate că Rocky asocia şoseaua care se micşora în urmă cu trecutul.

Avea motive suficiente să nu stăruie asupra lui. La fel şi Spencer.

În vreme ce aştepta la semafor, îşi duse o mână la faţă. Căpătase obiceiul

să îşi râcâie gânditor cicatricea dacă se simţea neliniştit, aşa cum unii

răsucesc un şirag de mătănii în momentele de cumpănă. Atingerea îl calma,

amintindu-i probabil de faptul că supravieţuise celei mai groaznice terori pe

care şi-ar fi putut-o imagina cândva. Socotea că viaţa nu mai avea cum să-i

facă vreo surpriză îndeajuns de rea, încât să-l distrugă.

Cicatricea îl definea pe Spencer. Era un om lovit de soartă.

Palidă şi puţin lucioasă, pornind de la urechea dreaptă şi oprindu-se la

bărbie, cu o lăţime ce varia între opt şi doisprezece milimetri. La temperaturi

foarte mari sau foarte mici, devenea mai albă ca de obicei. În aerul îngheţat

Page 258Ajunseră în pragul dormitorului. El se opri la marginea paradisului pe

care aveau să-l construiască împreună.

— Dacă o să te sărut vreodată, îi promise el, o să fie un sărut uscat ca.

Hârtia, uscat ca nisipul.

Eve tremura, excitată.

— Fără limbă, se jură el. Nici măcar buzele să nu fie umede.

— Şi niciodată pe gură<

— < deoarece, chiar şi într-un sărut uscat<

— < am schimba<

— < respiraţiile<

— < şi există umezeală în ele<

— < vaporii de apă din plămâni.

Cu inima palpitându-i de încântare, Roy ştiu că femeia aceasta splendidă

era într-adevăr mult mai asemănătoare lui decât sperase când o văzuse

prima dată, la coborârea din lift. Glasurile li se contopeau în armonie,

inimile lor băteau la unison, sufletele murmurau acelaşi cântec.

— Niciun bărbat nu a mai călcat vreodată în acest dormitor, spuse ea,

conducându-l peste pragul uşii. Numai tu. Numai tu.

Pe perete, de o parte şi de alta a patului şi deasupra lui, se găseau oglinzi.

În rest, zidurile şi tavanul erau tapetate cu satin de un albastru-nocturn, în

aceeaşi nuanţă cu covorul. Într-un colţ se afla un singur scaun îmbrăcat în

mătase argintie. Cele două ferestre fuseseră acoperite cu jaluzele din nichel

strălucitor. Patul lucios şi modem, rotund la un capăt, cu un raft pentm cărţi

şi o veioză boltită la celălalt, mărginit de noptiere înalte, era vopsit în

straturi groase cu un lac foarte lucios în acelaşi albastru-noc-tum, pe care

sclipeau mici puncte argintii ca nişte stele. Deasupra tăbliei de la căpătâiul

patului se afla o altă oglindă. În loc de cuvertură, el remarcă o blană de

vulpe argintie. Numai o blană falsă, îl linişti ea când îşi manifestă grija pentm

drepturile animalelor lipsite de apărare. Era cel mai luxos şi mai strălucitor

loc pe care îl văzuse vreodată.

Aici găsise vraja după care tânjea.

Sistemul de iluminat computerizat se activa la comandă vocală. Îţi oferea

Similer Documents