Download David a Cooper Dumnezeu Este Verb PDF

TitleDavid a Cooper Dumnezeu Este Verb
File Size1.3 MB
Total Pages363
Document Text Contents
Page 182

Cum ia decizii?
Ce poate face pentru dumneavoastră în viitor?
Acum spuneţi-i:
Ce poţi să-mi relatezi despre moarte?
Descrie-mi iadul!
Descrie-mi raiul!
Vei rămâne cu mine după ce mor?
Mă voi vedea cu rude sau prieteni care au murit deja?
În cele din urmă, spuneţi-i: „Te rog, fâ-mă să trăiesc acum timp

de câteva minute experienţa tărâmului ceresc de după viaţă.
Doar pentru un foarte scurt răstimp, lasă-mă să trăiesc
experienţa raiului, a întâlnirii cu cei dispăniţi dragi mie, cu
forţele îngereşti sau cu Tronul iui Dumnezeu. Arată-mi cum sunt
toate acestea!
Relaxaţi-vă complet şi lăsaţi-vă purtat în sferele superioare ale

tărâmului din înalturi. (Veţi fi mai relaxat daci aţi avut grijă să
fixaţi deşteptătorul să vă sune peste treizeci de minute).
La întoarcerea din călătoria sufletească, nu uitaţi si vă

reconectaţi cu îngerul dumneavoastră păzitor şi să vi declaraţi
dorinţa de a mai avea şi alte conversaţii în viitor. Vedeţi dacă
este dispus să facă asta. Apoi, întoarceţi-vă la simţământul
prezenţei trupului dumneavoastră, respiraţi adânc de câteva ori
şi, în final, deschideţi ochii.
Atunci când putem să stabilim o relaţie cu o forţă angelică

personală, dobândim acces la tărâmurile îngereşti, care sunt
realităţi ce o transced pe cea în care trăim. Odată ce ştim cum
să intrăm în această stare de spirit, începem să ne modificăm cu
încetul simţul identităţii individuale şi al timpului. De exemplu,
experienţa noastră de explorare a tărâmurilor cereşti - în special
prin contactul cu cei dragi plecaţi dintre noi - deschide rapid noi
posibilităţi de accepţie a ceea ce înseamnă viaţă eternă.
Folosind tehnici ca această vizualizare, perspectiva noastră

obişnuită asupra realităţii se poate modifica radical. Putem
deveni mai apropiaţi, mai pe aceeaşi lungime de undă cu
aspectele subtile ale Creaţiei. Unii oameni trăiesc această
experienţă prin contactul direct cu creaturi invizibile ca zâne,

Page 362

îndepărta de casă, Levi Iţhak i-a spus prietenului său:
– Eşti nebun? Am pierdut o oră întreagă pentru a obţine două

prăpădite de copeici!
– Şşt - l-a şâşâit Zalman.
Şi iată că, atunci când se aflau la vreo treizeci de metri de

casă, uşa s-a deschis şi Ze’ev a spus:
– Învăţătorilor, veniţi înapoi.
S-au întors la uşa casei. Cu mare agitaţie şi emoţie, Ze’ev le-a

înmânat o monedă de o rublă.
– Doresc să fac o donaţie serioasă - a spus.
Desigur că Şneur Zalman a dedicat alte cinci minute laudelor şi

binecuvântărilor.
S-au îndreptat către stradă. Mendel a spus:
– După calculul meu, ai petrecut peste o oră ca să obţii o rublă.

În ritmul acesta, ne vor trebui zece mii de ore ca să strângem
întreaga sumă. Vom reuşi să-l scoatem pe băiat din închisoare
peste patru sau cinci ani.
– Şşt - a şoptit viitorul Alter Rebe.
Uşa casei s-a deschis din nou şi Ze’ev i-a chemat înapoi. S-au

întors, dar de data asta el le-a dat zece ruble. Peste câteva
minute a fost vorba de o sută de ruble. Apoi, de cinci sute şi,
respectiv, de o mie de ruble. În cele din urmă, după zece plecări
şi întoarceri de acest fel, le-a dat un cec pentru restul sumei,
astfel că acum aveau integral cei zece mii de ruble.
Cei doi sceptici erau muţi de uimire. Durase câteva ore, dar

aveau întreaga sumă. Pe drum, au întrebat entuziasmaţi:
– Cum ai reuşit să faci asta? Cum de ai ştiut că ne va da atât

de mult?
Zalman le-a spus:
– Când inimile ne sunt acoperite cu o platoşă groasă, această

barieră împiedică nu numai accesul către inimile noastre, ci şi
fluxul către exterior al sentimentelor noastre. Nu există o
modalitate de a îndepărta această platoşă dintr-o dată. Aşa că,
ceea ce avem de făcut este să găsim un mijloc de a face o mică
crăpătură în ea. Apoi, fiecare mică deschidere de generozitate
va conduce la o alta şi aşa mai departe.

Page 363

Ideea de a sfărâma cu-ncetul barierele noastre este secretul
succesului în toate: este valabilă pentru milostenie şi caritate,
pentru învăţătură şi studiu, pentru iubire. De fiecare dată când
facem o faptă bună, aceasta ne întăreşte capacitatea de a face
mai mult. Indiferent de ce vreţi să realizaţi, puteţi începe cu.
Ceva ce pare insignifiant, minor, chiar cu un ban murdar. Lăsaţi-
vă să evoluaţi încet, lărgind treptat crăpătura. În cele din urmă
veţi putea trece cu uşurinţă prin ea.
Povestirea despre banul murdar este o prezentare metaforică a

modului de dobândire a conştiinţei mesianice. Există multe
precepte referitoare la potenţialul conştiinţei umane, dar, dacă
nu începem să le transpunem în realitate, ele rămân în
domeniul ideatic, ipotetic şi al abstractului. Pentru a instaura
noua realitate a conştiinţei mesianice trebuie să găsim o
modalitate de a face o breşă în propriile noastre bariere, astfel
ca lumina conştiinţei să poată pătrunde pe acolo.
Povestirea implică faptul că putem descoperi lumina conştiinţei

elevate deschizâdu-ne către ea treptat, pas cu pas. Odată ce am
făcut o breşă, bariera poate plesni rapid, deschizându-se.
Conştiinţa elevată este un rezervor imens. Tot ce avem de făcut
este să ne luăm mâinile de pe stăvilarul identităţii de sine. Dacă
avem curajul s-o facem, vom fi inundaţi de lumină.
Fie ca fiecare dintre noi şi toţi deopotrivă să realizăm conştiinţa

mesianică în noi; să dobândim forţa şi cunoaşterea necesare
pentru a ne deschide ochii; ca vieţile noastre să ne fie încărcate
de adevărul neîntrerupt în care suntem impregnaţi de iubire,
grijă atentă şi afecţiune. Fie să servim lumea de la acest nivel
de conştiinţă.
Şi acum, să spunem cu toţii: „Amen!”

Similer Documents