Download davetler PDF

Titledavetler
File Size14.2 MB
Total Pages608
Document Text Contents
Page 1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Page 2

hadimi daveti sahiha الصحیحة االركشیة دعوة خدمة

________________________________________

] االمر منامھ في یرى ان الى مرة 21 صالة كل بعد قراءتھا على وداوم كورد وجعلھا علیھا داوم لمن التصریف عجیبة قدیمة وھي

الدعوة ھي وھذه بھا باالشتغال [] بدرواش ذلیل لعزتك منقاد شيء كل 2نموش 2براش ضعیف قوتك دون شيء كل 2 اركیاش اهللا عظیم تعالى االزلي القدیم اهللا بسم

قدیم بعظیم المتمردین اھلكت انت 2كوشا 2كوش شيء كل على الحكم لك مارش یارش الشیاطین على المالئكة ارسلت الذي انت 2

تبقى ایاك اال نعبد وال واحد الھ شيء كل وب ربي انت یااهللا بحقك مني استجب اللطیف القوي وانت الضعیف عبدك انا كونا ازلیتك

یااهللا حفیظا علیھم وماارسلناك جلیھیثا عظمتك بقوة وقت اسرع في بمالئكتك انصرني عظیم جبار قدوس الھا ربا شيء كل ویفنى

2یقطھو بحق یاروجان اجب قسمي عصى من یؤخذ كذلك قریب مكان من واخذوا فوت فال فزعوا اذا ترى ولو یارحیم یارحمان

2 مرھویلخ 2ھلجج 2یالج [ومستكة جاوي عود والبخور [ [her şey bu duada

Resülullah Efendimiz, Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)`ye soruyor:

Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?

Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?

Sizi, sohbette kalmaniz sevindirir mi?

Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?

Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?

Elbette eder. Öyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz:"Sübhâna`l-lâhi mil`el mizân ve müntehe`l-ilmi ve meblega`r-rizâ ve zinete`l-ars."Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me`sud olmasi,

imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya

vesile olur.

Mânasi: Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allah`in razi olacagi kadar ve arsin

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Page 304

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Page 305

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Page 607

Vefk hazırlanırken kullanılacak malzemler nelerdir kısaca açıklayalım değerli kardeşlerimVefkler genel olarak kullanılan mürekkep misk ve safranın gül suyu içinde ezilmesiyle yapılır. Bu

mürekkep genel olarak bütün Havas yazımlarında kullanılan mürekkeptir fakat gerek diğer Havas

uygulamalarında gerekse vefklerde özel uygulamalar için zaman zaman özel mürekkep birleşimleri

tavsiye edilebilir. Vefk uygulamalarının vaz geçilmez malzemelerinin bir diğeri ise binlerce çeşidi

bulunan tütsülerdir. Vefk yapılan konu, hatta vefk yapılacak kişinin yıldızı bu konuda belirleyici

faktördür. Vefkler genelde kağıda yazılırlar. Fakat özel bir çalışmanın durumuna göre demir taş cam

ve akla gelebilecek her malzeme üzerine yazılabilirler. Önemli olan üzerine vefk yapılacak olan

malzemenin yeni temiz ve daha önce hiçbir amaçla kullanılmamış olmasıdır.1. Ulvi ve süfli alemler bana itaat etsin mi diyorsun?...

İBRAHİM A.S. suresinin şu Ayetlerini gece ve gündüz kelimelerinin adedi olan 13.947 sayıda okuyup

ve bu sayıya da başka bir şey ilave etmemek lazımdır.Sene bitmeden kainatta olan her şey sana

müseğğer olur.Ulvi ve süfli alemin boyun eğmesinde bu Ayetlerin gerçek bir sırrı vardır.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. ELLAHÜL-LEZİ ĞELEKES-SEMAVATİ VEL ERDE VE ENZELE MİNES-

SEMAİ MAEN FE EĞRECE BİHİ MİNES-SEMERATİ RİZKEN LEKÜM VE SEĞĞERELEKÜMÜL FÜLKE Lİ

TECRİYE FİL BAHRİ Bİ EMRİHİ VE SEĞĞERELEKÜMÜL ENHARE WE SEĞĞERELEKÜMÜŞ-ŞEMSE WEL

KAMERE DAİBEYNİ WE SEĞĞERELEKÜMÜL-LEYLİ VEN-NEHARE VE ATEYKÜM MİN KÜLLİ MA

SEELTÜMUHU Selam ve dua ileBikehtahünihin(Açlık çekmemek için)

Bu ismi serifi temiz bir tabaga yetmis

(70) defa yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, sabahleyin bu suyu aç

karınla içen kimse Allah c.c. izniyle hiç açlık hissetmez.

arapçasıِبَكْھَطُھوِنیٍھ


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Page 608

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Similer Documents