Download D. a D. Totolan - Psihopedagogie Speciala PDF

TitleD. a D. Totolan - Psihopedagogie Speciala
File Size1.4 MB
Total Pages289
Document Text Contents
Page 1

DORIN IOAN CARANTIN€
DAMIAN MIRCEA TOTOLAN

PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL€

OVIDIUS UNIVERSITY PRESS
CONSTANŢA 2007

Page 144

142

2.3. Clasificarea deficienţelor de vedere

Clasificare în funcţie de acuitatea vizuală:

 ambliopie uşoară (acuitate vizuală : 0,5 (1/2) – 0,2- 1/5)

 ambliopie medie (acuitate vizuală : 0,2 (1/5) – 0,1(1/10)

 ambliopie forte (gravă) : (acuitate vizuală- sub 0,1 (1/10)

 cecitate relativă (practică) – 0-0,005 (1/200) – percepe

mişcările mainii şi lumina

 cecitate absolută – nu percepe deloc lumina.

Clasificarea în funcţie de modificarea indicilor funcţionali ai

vederii:

Principalii indici funcţionali ai vederii sunt: acuitatea vizuală,

câmpul vizual, sensibilitatea luminoasă şi de contrast, sensibilitatea

cromatică, simţul profunzimii, localizarea vizuală, capacitatea de

disociere şi rapiditatea actului perceptiv.

1. afecţiuni care determină scăderea acuităţii vizuale,

2. afecţiuni care determină scăderea câmpului vizual, de exemplu :

-apariţia unor scotoame – porţiuni în care funcţia vizuală nu este

activă – de pildă pata oarbă, care corespunde papilei nervului optic,

-hemianopsii – lipsa unui semi-câmp vizual la fiecare ochi

Page 145

143

3. afecţiuni care determină alterarea câmpului vizual,

4. afecţiuni care determină tulburări ale vederii binoculare (de ex.

strabismul)

5. afecţiuni care determină tulburări de adaptare la întuneric şi

lumină,

6. tulburări ale sensibilităţii cromatice (de ex. Discromatopsiile-

lipsa senzaţiei de verde sau roşu; - daltonismul – cecitate pentru

roşu; - acromatopsiile – când nu poate distinge nici o culoare).

Ambliopia – (greacă = amblys- slab şi ops - vedere)- reprezintă

o diminuare a vederii cauzată de unele leziuni ale mediilor

transparente ale globilor oculari, este o deficienţă vizuală parţială.

Ambliopia este produsă de lezarea, mai mult sau mai puţin gravă, a

analizatorului vizual, rămân totuşi adesea alte subfuncţii în stare de

funcţionare.

2.4. Dezvoltarea psihică şi fizică la deficienţii de vedere din

perspectiva mecanismelor compensatorii

În cazul deficienţei vizuale, ca şi a altor tipuri de deficienţa, se

manifestă anumite tipuri de mecanisme compensatorii, menite să

suplinească, într-un fel sau altul, capacitatea funcţională pierdută

Page 288

Traseul dezvoltării Copil normal
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ani

mintale maxime Debil mintal

Similer Documents