Download CITANKA 4 razred PDF

TitleCITANKA 4 razred
File Size3.8 MB
Total Pages144
Document Text Contents
Page 1Мирјана Ј. Аранђеловић

за 4. разред основне школе

Page 2Page 72

72

БРАНКО В. РАДИЧЕВИЋ

Ја често кажем: причала ми мати. Иначе, не знам како бих
другачије и могао да почнем причу. Ја, у ствари, препричавам
све оно што сам давно, давно, када сам био дете, чуо од своје
мајке. И опет морам да признам, мати је моја много лепше
причала. Лепше – то није права реч. Хиљаду пута боље. И више
– сто хиљада пута.

Сећам се: лежим тако, ноћ је, а она почне:
– Једном је месец сишао на земљу. Лепо, као човек, силази он

низ сребрне лествице. Ноге му у сјајним чизмама. Гази а чизме
звецкају и сијају потпетицама као дукати. Силази он тако, а свет
поустајао, гледа и чуди се:

– Гле, месец! Па и руке има. Ко би рекао да је тако наочит
момак!

У селу само један човек није изашао да види ово чудо. Беше
то познати тврдица, надалеко чувен по својој пакости. Имао је
дућан и велику земљу. Свог слугу, малог Радојицу, нагонио је да
ради најтеже послове. А када дође време вечери, терао би га
да пије много воде, па дете после не би могло окусити ништа од
јела. Вода би му толико напунила стомак да у њега више не би
могао стати ни залогај хлеба.

Кришом би по ноћи Радојица узимао свећу и горе, на тавану,
у својој собици читао књиге. Баш књиге. Беше паметно момче.
Волео је науку. Али га тврдица ухвати и истуче. А онда, дршћући
од љутње рече:

– Ето ти месеца, па нека ти он светли. Не дам ја своју свећу.
Ионако те џабе храним. Још ми и штету правиш...

Радојица, уплакан и тужан, узео је књигу и сео поред прозора.
Месец је сијао, али његов сјај беше слаб. Узалуд је дечак ширио
очи. Једва је разликовао слова. Заболеше га очи и он остави
књигу.

– Ех, мој месече, – пожали се Радојица гледајући у небо – што
ниси сунце, па да осветлиш ову моју собицу. Лепо бих могао
читати. И све бих књиге, колико их год има на свету, прочитао.
Нашао бих тако и ону најмудрију књигу у којој пише како се беда
на земљи сатире.

Спава газда тврдица. Спава мали Радојица. Не слуте да
месец силази низ сребрне степенице. А он лако, са последње
пречке, скочи на земљу, дохвати се пута, и сијајући око себе
јaрку светлост, упути се баш тврдичиној кући.

Закуцао је на врата. Тврдица, који је имао лак сан јер се

Page 73

73

плашио за свој новац,
бојао се да га неко
не покраде, одмах се
пробуди и отвори једно
окно.

– Ко си ти и шта
тражиш? – питао је
трљајући очи које му
заблесну месечева
светлост.

– Ја сам месец
и, ево, дођох да
посветлим малом
Радојици да може
читати књиге.

Тврдица зашкргута
зубима од пакости и
мржње.

– Нећеш! – викну, и још боље затвори врата.
Насмеја се месец, јер њему нису била потребна врата. Поче

да се смањује. Одједном поста сјајна лопта која се вину до крова
и уђе кроз отворен прозор у собу малог Радојице. У соби се
окачи о један клин на стропу. Заљуља се мало, као фењер на
ветру. А онда јако звизну и пробуди дечака.

– Ево ме, дошао сам – рече месец. – Сад можеш мирно и
спокојно да читаш.

Обрадовао се мали Радојица. Хтео је да поскочи и да га
пољуби, али се плашио да не опржи усне.

– Можеш ме слободно пољубити – рече разнежени месец.
– Нисам ја врео као што је врело сунце. Ево, – и он начини прави
правцати образ, који мало напући и пружи. Радојица га, сав
срећан, пољуби.

Од тада је сваке ноћи сијала дечакова собица. Радојица је
читао, а месец би му понекад причао о својим путовањима. И
начитан је био месец. Нема књиге у коју он није завирио. Давао
је савете дечаку. А некад би га строго испитивао. И дечак је
напредовао у наукама. Ускоро се по својој памети рашчуо у
широком свету.

Тврдица прецрче од пакости. А мали Радојица, прочитавши
и ону најмудрију књигу, крену по свету да сатире беду. Месец га
није напустио. Када су мрачне ноћи, он жури, пробија облаке,
хита да стигне и осветли пут свом пријатељу, који је одавно
нарастао и није више дечак.

Page 143

�0
��
��
��

��
��
��

�0�
�0�
�0�

�0�

���

���

���

���

���
���

���
���

���
���

Page 144

144

Мирјана Ј. Аранђеловић

ЧИТАНКА
за 4. разред основне школе

ИЗДАВАЧ
BIGZ Publishing
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 17/III

ЗА ИЗДАВАЧА
Мирјана Милорадовић

УРЕДНИК
Мирјана Милорадовић

ЛЕКТОР
Милена Шећеровић

ИЛУСТРАЦИЈЕ
Мр Сања Филиповић

ГРАФИЧКИ УРЕДНИК
Бранко Петровић

ШТАМПА
Ротографика д.о.о., Суботица

ТИРАЖ: 5000
ISBN 978–86–13–01096–8

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37 . 016 : 821 .163 . 41+821 ( 075.2 )

: за 4. разред основне школе /
[ приредила ] Мирјана Ј. Аранђеловић. - 2.
изд. - Београд : BIGZ, 2007 ( Суботица :
Ротографика ). - 144 стр. : илустр. ; 26 cm

Тираж 5.000. - Речник : стр. 135-137. -
Белешке о писцима: стр. 138-141.

ISBN 978-86-13-01096-8
1. Аранђеловић, Мирјана Ј.

COBISS.SR-ID 141208844

Similer Documents