Download CET-2015 LIST OF CET APPLICANTS WHO PERSONALLY HAD THEIR DOCUMENTS VERIFIED ... PDF

TitleCET-2015 LIST OF CET APPLICANTS WHO PERSONALLY HAD THEIR DOCUMENTS VERIFIED ...
LanguageEnglish
File Size4.6 MB
Total Pages2037
Document Text Contents
Page 1

CET-2015
LIST OF CET APPLICANTS WHO PERSONALLY HAD THEIR DOCUMENTS VERIFIED AT KEA CENTRES

Page 1 of 2037

AA002

AA004

AA005

AA006

AA008

AA009

AA010

AA011

AA012

AA013

AA016

AA017

AA018

AA020

AA021

AA022

AA025

AA027

AA029

AA032

AA038

AA041

AA042

AA044

AA045

AA046

AA047

AA048

AA050

AA051

AA053

AA056

AA057

AA058

AA060

AA062

AA063

AA066

AA068

AA070

AA071

CETNO

HARSHITHA V

RAM SHEETY NAVEEN KUMAR

MEGHANA N V

AISHWARYA A HALYAL

SUSHMITHA R

ABHISHEK KOUL

PREETHAM T

HARSHITHA C

ALDRINE OLIVE D SOUZA

SHREYAS S UPADHYAY

MONIKA M N

NIDHI SHREE N

SHIVANSH NIGAM

N LOHITH

BIRADAR ANIL MURAGEPPA

ANSHUMAN R WARRIER

SANDHYA V

POOJA H R

KHUSHBOO PATHAK

DEEPIKA K

K MANOJ KUMAR

ABHINANDAN R

B RANJEETH

POOJA A

BEERESH M

TANIA SARKAR S

SRINIVAS G

PAWAN GOWDA S

MARUTYUNJAY P

TEJESWINI B M

ABHAYKUMARSAHANI R

KAVYA N L

GAGAN B T

KEERTHANA Y

DHAMODARAN V

ANANDJEE SINGH

SANJANA B P

LOHIT R

PAVITHRA K

SWAROOP R

NAGARAJA

Candidate Name

3AG

2AG

1G

GM

SCG

GM

SCG

3AG

3BG

GM

2AG

3BG

GM

2AG

GM

GM

3AG

2AG

GM

GM

SCG

GM

2AG

1G

2AR

2AG

SCG

3AG

3BG

3AG

SCG

3BR

3BG

3AG

3AG

GM

3AG

GM

3AG

GM

STR

Category

NCC Defence

Defence

Spl.
Categ

16-JUN-15 12:39:35 PM

20-JUN-15 01:49:55 PM

13-JUN-15 03:50:36 PM

09-JUN-15 05:44:31 PM

18-JUN-15 11:42:39 AM

07-JUN-15 10:45:02 AM

11-JUN-15 03:04:53 PM

19-JUN-15 04:05:14 PM

09-JUN-15 04:30:13 PM

17-JUN-15 09:06:03 AM

20-JUN-15 02:20:20 PM

12-JUN-15 09:03:04 AM

18-JUN-15 10:14:02 AM

12-JUN-15 03:11:21 PM

20-JUN-15 03:52:42 PM

06-JUN-15 06:17:51 PM

15-JUN-15 02:54:59 PM

09-JUN-15 12:16:40 PM

15-JUN-15 10:28:04 AM

07-JUN-15 10:07:09 AM

15-JUN-15 01:20:53 PM

05-JUN-15 12:24:25 PM

10-JUN-15 10:13:18 AM

11-JUN-15 05:25:59 PM

09-JUN-15 03:07:20 PM

18-JUN-15 01:54:39 PM

18-JUN-15 03:21:25 PM

17-JUN-15 04:41:09 PM

18-JUN-15 03:07:36 PM

10-JUN-15 04:12:17 PM

10-JUN-15 04:19:56 PM

17-JUN-15 08:54:31 AM

12-JUN-15 09:50:47 AM

11-JUN-15 03:27:11 PM

09-JUN-15 04:25:30 PM

15-JUN-15 05:48:00 PM

18-JUN-15 11:40:39 AM

19-JUN-15 11:43:55 AM

08-JUN-15 06:17:44 PM

07-JUN-15 10:17:17 AM

18-JUN-15 12:23:57 PM

Verification
Date and Time

SLNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

KAN
MED

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

HYD
KAR

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

SNQ
ELIG

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

N

N

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

N

Y

Page 2

CET-2015
LIST OF CET APPLICANTS WHO PERSONALLY HAD THEIR DOCUMENTS VERIFIED AT KEA CENTRES

Page 2 of 2037

AA074

AA079

AA080

AA081

AA087

AA088

AA089

AA091

AA093

AA095

AA096

AA097

AA098

AA099

AA100

AA101

AA102

AA105

AA106

AA107

AA108

AA109

AA112

AA113

AA116

AA117

AA118

AA119

AA120

AA122

AA125

AA126

AA127

AA129

AA131

AA133

AA134

AA137

AA140

AA142

AA143

CETNO

KARTHIK B S

PRANAV S

HIMANSHU RAJPUT

HARSHITHA S

AZMATHULLA KHAN

VT NASEEM TAJ

SHAIK RABBANI

LAVANYA GOPINATH

M S ASHUTOSH

CHAYA M

MANU R

PRIYANKA

ADITI J

RAMYA V

RAJAT KUMAR

SOWMYA D

GANESHPRASAD R BIRADAR

SMRUTHI P

MAHIMA H S

LEKHA T

AISHWARYA KASHYAP G

SUSHMA V BHATT

SUJAN VARMA G V

MADHU M

MOHAMMED DAANIYAAL

TWINKLE P

H N KUSHAL

HUSNA BANU S

JASKARAN SINGH

PUSHPASHREE K

RAHUL G

MONIKA M R

HARSHITH YADAV C

VIDYA V

KRISHNA KUMAR L

AKSHATHA E

TABASSUM TAJ B

SHABARISHA K

BINDU S

VISHNU M

DIVYA B

Candidate Name

3AG

GM

GM

3AG

2BG

2BG

2BG

SCG

GM

3BR

3BG

3BG

GM

1G

GM

3AG

GM

GM

3AG

3AG

2AG

GM

2AG

2AG

GM

3BG

GM

1G

GM

2AG

2AG

2AG

1G

2AG

2AG

SCG

1G

3AG

2AG

SCG

2AG

Category

Defence

Defence

Spl.
Categ

19-JUN-15 04:14:24 PM

11-JUN-15 02:46:38 PM

06-JUN-15 05:28:03 PM

11-JUN-15 10:53:40 AM

08-JUN-15 08:53:37 AM

17-JUN-15 10:54:07 AM

15-JUN-15 12:10:26 PM

06-JUN-15 08:40:38 AM

06-JUN-15 05:44:40 PM

06-JUN-15 03:03:31 PM

13-JUN-15 12:14:41 PM

07-JUN-15 01:43:38 PM

08-JUN-15 01:22:14 PM

11-JUN-15 05:10:28 PM

07-JUN-15 03:03:38 PM

12-JUN-15 05:52:00 PM

05-JUN-15 02:10:17 PM

10-JUN-15 12:45:57 PM

07-JUN-15 04:02:47 PM

06-JUN-15 08:22:23 AM

16-JUN-15 09:40:53 AM

08-JUN-15 12:09:29 PM

17-JUN-15 02:33:38 PM

20-JUN-15 10:52:46 AM

10-JUN-15 03:36:09 PM

11-JUN-15 09:45:56 AM

07-JUN-15 05:48:14 PM

13-JUN-15 11:56:23 AM

10-JUN-15 01:31:35 PM

06-JUN-15 01:39:20 PM

06-JUN-15 10:49:57 AM

07-JUN-15 12:25:22 PM

12-JUN-15 05:04:40 PM

08-JUN-15 01:43:11 PM

17-JUN-15 01:48:03 PM

20-JUN-15 10:11:21 AM

18-JUN-15 10:51:50 AM

09-JUN-15 08:32:18 AM

17-JUN-15 10:00:46 AM

15-JUN-15 05:19:43 PM

09-JUN-15 10:36:02 AM

Verification
Date and Time

SLNO

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

KAN
MED

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

HYD
KAR

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

SNQ
ELIG

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

N

N

N

Y

Y

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Page 1018

CET-2015
LIST OF CET APPLICANTS WHO PERSONALLY HAD THEIR DOCUMENTS VERIFIED AT KEA CENTRES

Page 1018 of 2037

LR511

LS001

LS002

LS004

LS005

LS008

LS010

LS012

LS013

LS014

LS021

LS022

LS025

LS028

LS035

LS036

LS037

LS038

LS041

LS042

LS045

LS046

LS048

LS050

LS053

LS054

LS057

LS058

LS060

LS063

LS064

LS066

LS068

LS069

LS070

LS071

LS073

LS074

LS077

LS082

LS084

CETNO

SYED FARAZ B

SHARADAMBIKA L

THEJASWINI M

BHAVANI U

SHANTHA M S

POOJA M

C R AKSHATHA

ARJUN SAGAR P

SURESHA S

SANDHYA L

NARMADA K S

RAMESH S

PRAMODRAJ M V

NAGESH S

POOJA J

MANASA B M

MANJUNATH A

RAGHINI H

PRADEEP H G

CHITHRALA SIVA JYOTHI

VINDYASHREE G B

KANTHARAJU H

SHASHIDHAR P

INDU G

RASHMI R K

NIKHIL B H

RAVITEJ S

DEVIKA HK

THASIN R

THANUSHREE B R

RAKSHITHA S

MANASA A

AKHILA S R

MEGHARAJ D

SHRUTHI KUMARI K M

TANUJA B

NETHRAVATHI C

DIVYA B S

KAVYA K

TARUN M

PUNEETH D H

Candidate Name

2BG

SCG

SCG

3BG

3AG

3AG

SCR

3BG

1R

3BG

3AG

3BG

3BR

2AG

1G

1G

2AG

SCG

SCG

GM

3AR

3BR

1G

3AG

SCG

1G

3BG

2AR

2BG

3AR

3BR

3AR

STG

SCR

2AG

STG

3AG

3AG

1G

STG

SCR

Category

NCC

Spl.
Categ

05-JUN-15 02:14:29 PM

18-JUN-15 02:19:59 PM

19-JUN-15 11:53:32 AM

13-JUN-15 08:47:42 AM

09-JUN-15 01:56:45 PM

13-JUN-15 10:26:44 AM

10-JUN-15 12:05:43 PM

15-JUN-15 10:34:59 AM

15-JUN-15 08:56:19 AM

19-JUN-15 09:48:56 AM

08-JUN-15 02:15:33 PM

16-JUN-15 01:17:17 PM

17-JUN-15 11:00:38 AM

15-JUN-15 11:31:41 AM

16-JUN-15 11:03:36 AM

15-JUN-15 02:22:58 PM

16-JUN-15 03:09:58 PM

10-JUN-15 09:02:36 AM

16-JUN-15 03:26:39 PM

18-JUN-15 10:27:01 AM

12-JUN-15 02:49:37 PM

18-JUN-15 08:11:05 AM

10-JUN-15 10:17:24 AM

17-JUN-15 03:26:16 PM

15-JUN-15 09:31:46 AM

16-JUN-15 03:22:40 PM

09-JUN-15 03:43:58 PM

16-JUN-15 02:05:59 PM

17-JUN-15 08:56:22 AM

15-JUN-15 09:20:13 AM

13-JUN-15 10:14:16 AM

10-JUN-15 09:39:52 AM

12-JUN-15 08:41:38 AM

17-JUN-15 09:48:59 AM

17-JUN-15 03:44:03 PM

09-JUN-15 01:45:45 PM

16-JUN-15 01:55:43 PM

10-JUN-15 11:19:09 AM

20-JUN-15 10:49:14 AM

13-JUN-15 12:08:34 PM

12-JUN-15 08:38:12 AM

Verification
Date and Time

SLNO

41316

41317

41318

41319

41320

41321

41322

41323

41324

41325

41326

41327

41328

41329

41330

41331

41332

41333

41334

41335

41336

41337

41338

41339

41340

41341

41342

41343

41344

41345

41346

41347

41348

41349

41350

41351

41352

41353

41354

41355

41356

KAN
MED

N

Y

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

HYD
KAR

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

SNQ
ELIG

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Page 1019

CET-2015
LIST OF CET APPLICANTS WHO PERSONALLY HAD THEIR DOCUMENTS VERIFIED AT KEA CENTRES

Page 1019 of 2037

LS087

LS089

LS091

LS095

LS096

LS098

LS101

LS102

LS103

LS105

LS106

LS107

LS108

LS110

LS111

LS112

LS115

LS116

LS119

LS120

LS121

LS123

LS124

LS129

LS130

LS135

LS142

LS144

LS147

LS150

LS153

LS154

LS155

LS156

LS159

LS164

LS168

LS170

LS171

LS172

LS175

CETNO

HANUMANTHA M N

UZMAKHANUM H N

BHARATH RAJ U

NAVEEDA YASMEEN M

PAVANA SUDHIR SALUNKHE

SUDARSHANA G J

FAYAZ AHEMED J H

MAHESH T R

MONIKALAKSHMI M

DRUVA KR

MADHUSHREE R

MEGHA P

JAYASHEELA N J

AISHA

ANUSHREE A

KISHOR KUMAR V

NETRAVATHI C

CHANDRASHEKHAR N

LOKESH E

SHARATHKUMAR T

RUDRESH D

JEEVITHA T

K M T TEJASWIKUMAR

ANUSHA T P

ASHWINI R

PRIYANKA K

RANJITHA R

HARSHITA B

PALLAVI G S

SHARATH H

SOUNDARYA K R

RANJITH KUMARA C

GAGANDEEP G H

NETHRAVATHI R

RASHMI S

PARIJATHA B

CHANDRAIAH M O

BHARATH D

RAKSHITHA G

KARANTH M H

THANUSHREE N

Candidate Name

2AG

2BR

1G

2BG

STG

STR

2BG

2AG

3AR

2AR

SCG

STG

1G

2BG

1G

SCG

1R

STG

2AR

3BR

3BG

3AG

2AR

3BG

SCG

SCG

3BG

2AR

3BR

SCR

1G

SCR

SCG

SCG

SCR

SCG

3BR

2AG

3AR

3AG

GM

Category

Ex-Defence

Spl.
Categ

17-JUN-15 09:26:18 AM

12-JUN-15 09:54:09 AM

13-JUN-15 01:36:14 PM

10-JUN-15 11:33:43 AM

16-JUN-15 10:45:26 AM

16-JUN-15 03:16:04 PM

09-JUN-15 08:41:06 AM

18-JUN-15 02:48:06 PM

16-JUN-15 02:12:23 PM

11-JUN-15 02:39:10 PM

16-JUN-15 11:25:05 AM

17-JUN-15 03:26:03 PM

12-JUN-15 02:24:20 PM

08-JUN-15 11:51:34 AM

08-JUN-15 08:57:00 AM

13-JUN-15 09:38:38 AM

17-JUN-15 10:12:10 AM

13-JUN-15 03:52:35 PM

16-JUN-15 02:17:40 PM

12-JUN-15 05:02:40 PM

18-JUN-15 02:52:11 PM

09-JUN-15 03:00:50 PM

07-JUN-15 02:13:21 PM

09-JUN-15 11:44:38 AM

15-JUN-15 09:19:51 AM

16-JUN-15 02:02:05 PM

18-JUN-15 11:28:29 AM

12-JUN-15 12:35:24 PM

17-JUN-15 09:43:14 AM

17-JUN-15 10:06:04 AM

16-JUN-15 03:48:16 PM

20-JUN-15 01:11:49 PM

16-JUN-15 09:34:11 AM

11-JUN-15 09:51:48 AM

18-JUN-15 03:40:44 PM

19-JUN-15 12:05:52 PM

11-JUN-15 11:26:51 AM

20-JUN-15 02:17:41 PM

15-JUN-15 12:39:58 PM

09-JUN-15 09:07:47 AM

11-JUN-15 08:52:18 AM

Verification
Date and Time

SLNO

41357

41358

41359

41360

41361

41362

41363

41364

41365

41366

41367

41368

41369

41370

41371

41372

41373

41374

41375

41376

41377

41378

41379

41380

41381

41382

41383

41384

41385

41386

41387

41388

41389

41390

41391

41392

41393

41394

41395

41396

41397

KAN
MED

N

N

N

N

N

Y

N

N

Y

N

N

Y

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Y

N

N

Y

N

N

Y

Y

N

N

N

N

HYD
KAR

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

SNQ
ELIG

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Page 2036

CET-2015
LIST OF CET APPLICANTS WHO PERSONALLY HAD THEIR DOCUMENTS VERIFIED AT KEA CENTRES

Page 2036 of 2037

ZN134

ZN136

ZN137

ZN138

ZN139

ZN141

ZN143

ZN144

ZN145

ZN147

ZN149

ZN153

ZN155

ZN156

ZN159

ZN160

ZN163

ZN164

ZN166

ZN167

ZN170

ZN172

ZN174

ZN176

ZN177

ZN180

ZN182

ZN187

ZN189

ZN190

ZN194

ZN195

ZN196

ZN197

ZN200

ZN205

ZN207

ZN209

ZN212

ZN213

CETNO

PUNEET SHANKAR CHOPADE

PRITESH PRATAP DESAI

SACHIN A KUMBAR

YUVARAJ RANE

PAVITRA RAMAKRISHNA
PALANKAR
BHARATESH G LAKKANGOUDAR

SANIYANAAZ M TIGDI

NIKHIL DALAVI

AMRUTA ABHAY SADALGI

SADIK ALLABAKSH
TALAGAT
NEELESH N HANABAR

VINAYAK KALASAPUR

MAHESH BASAPPA MACHAKNUR

SOUMYA S MALGONDKAR

ROHAN R PRABHU G

SOUBHAGYALAXMI SHIVU
BANAPATTI
SUMANGALA APPAYYA MALAVI

REKHA NARAYAN KOLAMBI

SONALI S NAIK

MARJEENA KHANSAB NADAF

NUZHAT KITTUR

TASNEEM S FAROOQUI

SAMARTH S ANVEKAR

PRATIKSHA BABU SAMBREKAR

ANUJ TULSIDAS REVANKAR

POOJA P BANADURKAR

SHASHANK PRABHULING
HIREMATH
NAMBRATA SATISH KOTI

MOHAMMED SHADAB RAZVI

TASLEEM NASREEN SHIROL

POOJA SURESH JADHAV

NIRMALA P BENDIGERI

ROHIT R SUTAR

ASHWINI R JANNU

MOHAMMAD SAQLAIN SHAIKH

POOJA GANAPATI MIRASHI

SEEMA BHIMAPPA LAMANI

MANOHAR M GADEPPANAVAR

AKASH ASHOK NAIK

PRAVEEN PUNDALEEK LAMANI

Candidate Name

3BG

3BG

2AG

3BR

2AG

3BG

2BG

3BG

3BG

2BG

3BG

2AG

3BG

STG

GM

SCG

3BR

3BR

2AG

1G

2BG

1G

2AG

3BG

2AG

3BG

GM

2AG

2BG

2BG

GM

3BR

3BG

GM

GM

3BR

SCG

3BG

GM

SCG

Category

Ex-Defence

Spl.
Categ

12-JUN-15 08:47:55 AM

16-JUN-15 09:02:41 AM

13-JUN-15 11:57:09 AM

17-JUN-15 04:41:17 PM

15-JUN-15 02:43:09 PM

11-JUN-15 09:57:14 AM

09-JUN-15 04:55:35 PM

10-JUN-15 09:42:00 AM

16-JUN-15 12:30:37 PM

19-JUN-15 11:06:33 AM

16-JUN-15 02:54:17 PM

15-JUN-15 08:49:33 AM

18-JUN-15 09:56:17 AM

10-JUN-15 02:47:19 PM

07-JUN-15 02:25:31 PM

16-JUN-15 02:59:42 PM

10-JUN-15 10:07:36 AM

12-JUN-15 02:21:16 PM

08-JUN-15 03:18:44 PM

10-JUN-15 11:50:45 AM

17-JUN-15 01:58:07 PM

19-JUN-15 02:20:22 PM

09-JUN-15 02:32:23 PM

18-JUN-15 09:45:31 AM

11-JUN-15 05:32:22 PM

20-JUN-15 11:10:09 AM

18-JUN-15 03:51:20 PM

09-JUN-15 01:03:13 PM

16-JUN-15 02:55:44 PM

19-JUN-15 08:40:50 AM

09-JUN-15 11:40:04 AM

16-JUN-15 10:20:50 AM

19-JUN-15 09:30:35 AM

08-JUN-15 02:58:19 PM

07-JUN-15 06:14:20 PM

19-JUN-15 08:21:24 AM

17-JUN-15 02:34:32 PM

16-JUN-15 08:48:50 AM

16-JUN-15 12:34:39 PM

07-JUN-15 10:39:44 AM

Verification
Date and Time

SLNO

82690

82691

82692

82693

82694

82695

82696

82697

82698

82699

82700

82701

82702

82703

82704

82705

82706

82707

82708

82709

82710

82711

82712

82713

82714

82715

82716

82717

82718

82719

82720

82721

82722

82723

82724

82725

82726

82727

82728

82729

KAN
MED

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

N

N

Y

N

N

N

Y

Y

N

N

N

Y

N

N

N

Y

HYD
KAR

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

SNQ
ELIG

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

N

Y

Page 2037

CET-2015
LIST OF CET APPLICANTS WHO PERSONALLY HAD THEIR DOCUMENTS VERIFIED AT KEA CENTRES

Page 2037 of 2037

ZN214

ZN216

ZN219

ZN222

ZN224

ZN226

ZN227

ZN228

ZN229

ZN236

ZN240

ZN243

ZN244

ZN245

ZN249

ZN250

ZN252

ZN256

ZN262

ZN264

ZN265

ZN268

ZN269

ZN272

ZN273

ZN274

ZN275

ZN277

ZN278

ZN279

ZN280

ZN281

ZN283

ZN286

ZN288

CETNO

ANANYA KALANTRI

PRIYA SURESH NAIK

SUSHMA BHOI

REKHA RAJASHEKHAR YADAL

SHREYA DHANANJAYA PETKAR

SHWETA S PARULEKAR

MEGHASHREE M KANAKAPUR

SADASHIV S GODAKHINDI

SHASHIDHAR SATISH
HUNSWADKAR
NAGARAJ V NAIK

SHIVANI UDAY VERNEKAR

DARSHAN NARAYAN NAYAK

ROHINI RUDRAGOUDA PATIL

JYOTI MALLESHI UPPIN

SANDESH M SAVANT

MANJULA SUMEL KALI

DEEPA KALLIMANI

GEETA GNYANARAJ KANETKAR

NUTAN F MASCARENHAS

ROONALI R BHATKAL

ANUSHA RAMESH NAYAK

MITHALI PARASHURAM PAWAR

TANVI VIKAS KULKARNI

DIVYA B MESTA

OMKAR RAMESH JADHAV

SANGEETA V MANAVACHARYA

SHASHIKALA UMESH RATHOD

VIJETHA N BHAT

KARTIK N KANNAL

GOPAL RAJU

SHANKAR MADIVALAPPA
KITTUR
SHREENATH KALLAPPA
KHANDEKAR
CHETAN D AGASAR

AYUBKHAN AMINUDDIN
HUBBALLI
RIZWAN CHIKODI

Candidate Name

GM

2AG

1G

3BR

3BG

2AG

SCG

GM

GM

2AR

2AG

2AR

GM

3BG

3BG

SCR

SCR

GM

3BG

2AG

GM

GM

GM

2AG

3BG

2AG

SCG

GM

3BG

GM

3BG

3BR

2AG

2BG

2BG

Category

Scouts-Guides

Spl.
Categ

06-JUN-15 08:48:04 AM

10-JUN-15 12:03:23 PM

08-JUN-15 02:15:35 PM

13-JUN-15 11:13:39 AM

16-JUN-15 09:25:01 AM

17-JUN-15 08:56:45 AM

18-JUN-15 10:59:31 AM

11-JUN-15 05:20:20 PM

19-JUN-15 09:57:02 AM

10-JUN-15 10:16:15 AM

15-JUN-15 11:52:35 AM

09-JUN-15 04:05:48 PM

15-JUN-15 03:35:19 PM

13-JUN-15 10:13:28 AM

15-JUN-15 02:30:04 PM

16-JUN-15 01:44:10 PM

18-JUN-15 02:40:31 PM

13-JUN-15 11:36:34 AM

13-JUN-15 09:28:59 AM

09-JUN-15 04:31:57 PM

08-JUN-15 11:32:20 AM

12-JUN-15 02:46:46 PM

11-JUN-15 02:11:14 PM

09-JUN-15 04:37:13 PM

15-JUN-15 08:31:57 AM

07-JUN-15 09:17:06 AM

17-JUN-15 04:25:51 PM

07-JUN-15 04:35:29 PM

19-JUN-15 10:01:11 AM

19-JUN-15 11:39:10 AM

10-JUN-15 12:04:37 PM

17-JUN-15 05:46:32 PM

15-JUN-15 10:44:57 AM

20-JUN-15 08:48:35 AM

22-JUN-15 01:02:43 PM

Verification
Date and Time

SLNO

82730

82731

82732

82733

82734

82735

82736

82737

82738

82739

82740

82741

82742

82743

82744

82745

82746

82747

82748

82749

82750

82751

82752

82753

82754

82755

82756

82757

82758

82759

82760

82761

82762

82763

82764

KAN
MED

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

N

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

N

HYD
KAR

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

SNQ
ELIG

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Similer Documents