Download Camembert, între legendă, rafinament ăiscandal PDF

TitleCamembert, între legendă, rafinament ăiscandal
File Size312.3 KB
Total Pages5
Document Text Contents
Page 2

se nume te chiar a a, Camembert, aceea care, la anul de gra ie 1791, pur i simplu a uitat ni teș ș ț ș ș
lapte turnat în câteva ciubere peste care, culmea, a mai vărsat i ni te sare! Uituca Harel i-ar fiș ș ș
adus aminte de ciubere abia după două săptămâni, timp în care faimoasa brânză s-ar fi ”fabricat”
singură! Dar, desigur, aceasta nu poate fi decât o snoavă a ăranilor hâtri din Normandia, pentruț
că brânza cu pricina e cunoscută i atestată istoric cu mult timp înainte. ș

O altă poveste, ceva mai apropiată de adevăr, e aceea a abatelui Charles-Jean Bonvost care, sosit
de la Brie, o zonă apropiată de Paris, drept mul umire că a găsit adăpost la Marie Harel, i-aț
dezvăluit acesteia secretul fabricării unui fel de brânză ne tiut de ea. Marie Harel a modificatș
re eta originală, de aici rezultând i diferen a dintre brânza Brie i Camembert. ț ș ț ș

i aceasta, oricum, e o poveste frumoasă, pentru că inutul Auge, din Normandia, i sătuculȘ ț ș
Camembert erau de mult vestite pentru faimoasa brânză, cu mult înainte ca Marie Harel să-l fi
”îndestulat” pe preot! Astfel, în 1569, Brugerin de Champier, în lucrarea sa, ”De Re Ciberia”, îl
cita pe Charles Etienne, acela care, la 1554 publica un manual de fabricare a ”brânzeturilor
Augeron”, cum erau ele cunoscute în acele timpuri.

Mai târziu, cam pe la 1708, Thomas Corneille, fratele mai celebrului Pierre Corneille, autor al iș
mai celebrului ”Le Cid”, a vorbit despre brânza Camembert în Tratatul său de Geografie. Sărind
peste pove tile din timpul Revolu iei Franceze, redate anterior, să men ionăm studiul despreș ț ț
istoria brânzei Camembert al lui Pierre Boisard, acela care a definit acest aliment drept ”simbolul
culinar de necontestat al Fran ei”. Nu avea cum să fie altfel, de vreme ce, până i în timpulț ș
ofensivei din Rusia, fiecare soldat al lui Napoleon primea, măcar o dată pe săptămână, câte o
por ie de Camembert! ț

Odată cu secolul XIX, gra ie dezvoltării transportului feroviar, a apărut ambalajul în cutii deț
lemn, pentru a proteja celebra brânză. Dar, înaintea primului război mondial, Louis Pasteur a
primit comandă fermă din partea Ministerului de Război să găsească o posibilitate de conservare
a Camembert-ului, ”pentru a putea hrăni în bună regulă solda ii francezi”. Cu siguran ă, crustaț ț
moale, alb-gălbuie, i crema cu gust de fân, din interior, au alungat măcar în parte necazurileș
frontului. Deocamdată, să mai amintim câteva brânzeturi înrudite Camembert-ului i fabricate totș
în Normandia: Livarot, Pont L'Eveque i Neufchâtel. ș

O excursie în Camembert

Bineîn eles, o excursie în Fran a nu strică niciodată. Dar, marii amatorii de brânzeturi spun căț ț
degeaba ai ajuns la Paris, dacă nu faci un drum i până în Normandia, chiar în satul Camembert.ș
Plin de pitoresc, locul e dominat de Chateau de Vendeuvre. Mai jos, v-a i putea răsfă a cuț ț
brânzeturi fine la Maison de Camembert, o clădire rotundă, albă, care arată ca o cutie
semideschisă de Camembert.

Page 4

care produc circa 90 la sută din cantitatea totală, au declarat că încetează produc ia de ”realț
Camembert”. Gurmanzii francezi i-au exprimat dezacordul, începând lupta pentru continuareaș
fabricării produsului original.

Durerea francezilor a fost în eleasă u or: ei nu- i imaginau via a fără Camembert-ul din lapteț ș ș ț
crud. Puri tii consideră că această brânză se fabrică numai din lapte de vacă din Normandia, darș
în lume se produc foarte multe feluri analoage celei frantuzeşti, însă doar ”Camembert-ul
adevarat” are un semn al calită ii i un ambalaj speciale: o lădi ă rotundă din lemn care con ineț ș ț ț
o roti ă de brânză care cântăre te 250 de grame, are 11 centimetri în diametru i 3 centimetri înț ș ș
înăl ime. ț

O roată tradi ională de Camembert este preparată din aproximativ doi litri de lapte provenit de laț
vaci normande, fiind turnat la fel ca pe vremuri, cu polonicul, în forma respectivă, pentru ca apoi
să se adauge sare. Pentru iubitori, diferen a dintre ”real Camembert” pe bază de lapte crud iț ș
Camembert pe bază de lapte pasteurizat este la fel de mare ca diferenţa dintre vinul de marcă,
vechi, i vinul simplu de masă. ”Nu există Camembert fără lapte crud. Dacă pasteuriza i laptele,ș ț
aceasta va fi brânză, însă nu va fi Camembert'', era convins Gerard Roger.

Cu o jumătate de secol în urmă, în Normandia existau zeci de producători de Camembert, însă,
astăzi, au rămas doar cinci, deoarece Lactalis i Isigny Cooperative au înghi it majoritateaș ț
firmelor mici care se ocupau cu fabricarea de brânzeturi. Din fericire pentru francezi, guvernul
de la Paris a luat atitudine i, prin negocieri la nivelul Comisiei Europene, s-a găsit solu iaș ț
înregistrării producătorilor interesa i de re eta originală ca fiind ”tradi ionali”, moment din careț ț ț
toată lumea a fost mul umită. ț

O re etă, două re eteț ț

Dacă este servită ca atare, brânza Camembert se recomandă a fi servită la temperatura camerei,
alături de o felie de pâine. Pentru un plus de savoare se pot adăuga nuci i fructe proaspeteș
(mere, pere, afine sau struguri). Alternativ, brânza Camembert poate fi consumată coaptă sau
prăjită (pané). Brânza Camembert pané poate fi mâncată ca fel principal i are un gust specialș
dacă este pusă alături de o dulcea ă de afine. ț

Camembert copt, cu nuci şi struguri

Ingrediente pentru o por ie de două persoaneț : o roată de Camembert de aproximativ 350 de
grame,150 grame sâmburi de nucă, 300 grame struguri, 4 felii de pâine.

Mod de preparare: Se a ază brânza într-un vas rotund de Jena i i se face o crestătură în formăș ș
de cruce chiar în mijloc. Se coace timp de 20 de minute la 200 de grade Celsius, până când crusta
începe să se umfle. Se scoate brânza din cuptor, se înlătură crusta albă i se presară deasupraș

Similer Documents