Download Bojan Jovanović - Mafija u Crkvi PDF

TitleBojan Jovanović - Mafija u Crkvi
File Size4.4 MB
Total Pages161
Document Text Contents
Page 1

AKO KAŽETE ISTINU, IZAZVAĆETE SRDŽBU LJUDI,
A AKO NE KAŽETE, IZAZVAĆETE SRDŽBU BOŽJU!

Aristotel

M A F IJ A
U C R K V I

ISPOVEST MONAHA

Page 2

PO CENU ŽIVOTA REŠIO DA PROGOVORI O
MAFIJI U SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI!

MONAH SERAFIM
(BOJAN JOVANOVIĆ)

NE MOGU VIŠE DA ĆUTIM!

MAFIJA U CRKVI

Beograd 2014

Page 80

dvesti pod inventar manastira. Čuo sam, kažem u šali, Ijudi pri-
čaju da i toga ima ali nema nigde zapisano. Evo sada ima i za-
pisano. Ispratili smo još jednu garnituru gejova.

Mržnja je bila sve veća u kući. Kaznena ekspedicija nije po-
stizala svoj cilj. Mnogi su uskakali i iskakali u vladikin krevet, sa-
mo moje dupe još nije video. Njihovi pritisci nisu urodili plodom.
Sjedne strane, vladika se još nije omrsio, a s druge strane, ni
ukućani me još nisu uništili.

Došao je i satana u Ijudskom obliku da vidi kako ukućani du-
hovno ,,napreduju“.

„Šta ima, šta radite, Makrina, šta ćemo jesti? Nemoj opet neke
splačine što daješ kokoškama...11

,,Pa, vladiko, nije po tipiku..."
„Jebo te tipik, daj da jedemo, nemoj da sve porazbijam! Nema

čovek mira u ovoj kući. Ajmo, Serafime, gore pa ćemo negde na
večeru.“ Popeli smo se u dnevnu sobu. Ovo što sam čuo bio je
mislim vrhunac zla:

„Znaš, Serafime, da te nešto pitam. Ti tamo predaješ vero-
nauku, šta misliš da vidiš tamo u dnevniku neku decu bez
roditelja pa da ih dovedeš ovde kod nas da se malo druži-
mo. Ja ću ti dati pare da ih malo podmitiš kao da smo im
pomogli pa ih dovedi kao u posetu. Ja ću posle da odabe-
rem koji su dobri za nas. Daću ti deset hiljada maraka pa ih
podmiti i dovedi a ja ću sve ostalo sam da uradirn."

Nisam mogao da verujem svojim ušima, iako sam već znao
sa kim imam posla. Pa, vladiko, bolje da dovedemo žene za te
pare, namerno sam pedofilu Kačavendi „udario u kontrabas".

„Nikako! Nikako! Ma kakve žene. Samo dečkići i to isklju-
čivo do jedanaest godina! Samo do tog doba su možda nevini,
posle toga se jebu, ližu i puše. Samo mi dovedi te dečkiće."

Tvore smrdljivi! Ne znam šta sam sve rekao u sebi, zar si
me zato zaposlio u školi i to kao bogoslova koji predaje baš sve-
tu veronauku, da regrutujem mladiće u tvoju satanističku vojsku.
Zar sam zato došao da bi vrbovao decu da ti možeš da se iži-
vljavaš. Sve je bilo podređeno tome, svi smo u eparhiji radili za
jedno: da crni đavo može da se zadovolji! Ovo je bio otvoren

Page 81

poziv na bezuslovnu poslušnost i uključenje u život homose-
ksualaca. Očigledno je počeo da gubi strpljenje sa mnom, jer ko
sam ja da prkosim jednom Kačavendi? Ko sam ja da se ne po-
klonim njegovom polnom organu, jer su i jači od mene poklekli,
a ja se tu kao nešto odupirem. Pa niko mi više i ne veruje da ni-
sam i ja gej. I kada bi me i videli sa dvadeset žena, niko mi ne bi
verovao. Jasno mi je bilo, još od samog mog dolaska u epar-
hiju, svi su pričali: stigao je još jedan gej. Tako da sam bio de-
klarisan, htio ili ne... Jasno je bilo da je i moje bitisanje u vladi-
čanskom dvoru dovedeno na prekretnicu. Videlo se po svemu
da ću uskoro morati da se odlučim, ili ću pristati da budem gej
ili...E to ,,ili“ me brinulo. Šta će se desiti kada shvati da od mene
ne može da dobije ono što želi? Šta ću mu ja van toga? Uskoro
mi se samo otvorilo. Kako do tad nismo nešto mnogo išli po ma-
nastirima, počeli smo naglo da obilazimo manastire po eparhiji.
Prva destinacija nam je bila manastir Sase kod Bratunca.
Tamo su otišla dva momka da budu iskušenici. Mi smo im iz Bi-
jeljine nosili neke potrepštine pošto tamo nije bilo ničeg. Sećam
se tog trenutka kada smo polazili. Vladika je rekao Makrini i Miši
da spreme razne potrepštine koje će im trebati, što su oni skoro
odbili. Kačavenda je uleteo u kuhinju i počeo sve redom da raz-
bija i psuje.

„Šta, je li dajete svoje? Majku li vam jebem! Sve ću vas oterati
u pizdu materinu. Da ste spakovali sve za pola sata!“

Izašao je besan iz porazbijane kuhinje, a ja, koliko god da
sam znao da to nije dobro, kao slučajno sam provirio, što je Ma-
krinu strašno razbesnelo. Skočila je i počela da sikće na mene
,,to su isti kao ti, takvi cigani“. Cela kanonada uvreda je izašla iz
nje. Jasno mi je bilo da ne spasava mesto gde živiš, nego kako
živiš. Ona je provela ceo život u manastiru a bila je puna mržnje,
gorčine, zavisti i mnogih drugih smrtnih grehova, kako nam to
Hristovo Jevanđelje otkriva.

Page 160

CIP - KATALOGIZACIJA

CIP - KaTanorn3aMMja y ny6nMKaunjn
HapoflHa 6n6nnoieKa Cp6nje, Beorpafl

JOBAHOBMTS, CepacjjMM, 1974-
Mafija u Crkvi!: ne mogu više da ćutim /

monah Serafim (Bojan Jovanović). - Beograd :
S. Mandić : Misija pravoslavlje danas, 2014
(Beograd : Art Kum). -152 s tr.: ilustr.;
21 cm

Autorove slike. - Na spor. nasl. str.:
Ispovest monaha Serafima (Bojan Jovanović). -
Tiraž 1.000. - Str. 5: Predgovor / Dragan
Radenović.

(S. Mandić)

a) CpncKa npaBOcnaBHa upKBa -
XoMOceKcyanHOCT b) JoBaHOBMh, CepacjjMM
(1974-) - MeMoapn c) KaMaBeHfla, Bacnnnje
(1938-) d) Tep3nh, flparaH (1944-)

Page 161

SPCIZNEDRILA VELIKIBROJ ZLIKOVACA!
,,TI DA Ć U TIŠ ! T l Sl UBIO D IJE T E !“ - VLADIKA
GRIGORIJE, VLADIKI KAČAVENDI - USRED SABORA.

SVI ZNAJU I SVI ĆUTE. A ĆUTANJE JE RAVNO ZLOČINU!

MANASTIR PAPRAĆA SKRIVA STRAŠNU TAJNU!

EPISKOP JOANIKIJE: „DA, M I ZNAMO DA GA JE ON UBIO.. “

Similer Documents