Download BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI PDF

TitleBİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI
File Size2.9 MB
Total Pages132
Table of Contents
              Tez Kapak
Önsöz-İçindekiler
Tez Metni
Kaynak
            
Document Text Contents
Page 1

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜPROJE YÖNET M


B R N AAT PROJES N N PRIMAVERA ILE PLANLANMASI

YÜKSEK L SANS TEZ


Ceren ALPAY


0509010001


Anabilim Dalı: n aat Mühendisli i
Programı: Proje Yönetimi


Tez Danı manı: Prof .Dr. Turgut UZELOCAK 2007

Page 66

45

iCPM metodunda (genel olarak ok diyagramlarında) her işlem bir ok ile gösterilir.

Her işlem bir düğüm noktası ile başlar ve diğer bir düğüm noktasında biter.Başlangıç Bitiş

Düğüm noktası A(işlemin adı) noktası

(İlk Aşama) (Son Aşama)tijA = İşlemin adı (örneğin: beton dökümü)

i = işlemin başlangıç düğüm noktası

tij = işlemin süresi (gün,hafta,ay)

j = işlemin bitiş düğüm noktası

İşlemler Arasındaki İlişkiler:CPM metodunda temel ilişki, bir işlem bittikten sonra onu izleyen işlemin veya

işlemlberin başlayabileceği ilişkisidir. Bir başka değişle SON-BAŞ ilişkisi vardır.


ekil 6.3.2 SON – BAŞ İlişkisi

A ve B (her ikisi birden)

A C tamamlandıktan sonra C ve D

işlemleri başlayabilir.B Dj

Page 67

46

A C A ve B tamamlandıktan sonra C

ba layabilir.

B D B tamamlandıktan sonra D

ba layabilir.

A C A tamamlandıktan sonra C

ba layabilir.

B D A ve B tamamlandıktan sonra D

ba layabilir.

A K A ve B tamamlandıktan sonra K

ba layabilir.BC L B ve C tamamlandıktan sonra L

ba layabilir.

A K A ve B tamamlandıktan sonra K

ba layabilir.BC L B ve C tamamlandıktan sonra L

ba layabilir.

Page 131

110

A a ıdaki tabloda bu i için kaç ekip çalı tı ı, ekiplerin kaç ki iden olu tu u ve

günlük üretim kapasiteleri gösterilmi tir.
8.11 Kabuller

8.2.4 SONUÇProje 09/SEP/05 ‘da ba layıp 30/SEP/06’da tamamlanmı tır.

Page 132

113

ÖZGEÇMİŞAlpay Ceren, 21.03.1983 stanbul do umludur. lk ö renimini stanbul Kültür Koleji

lkö retim Okulu’nda tamamladıktan sonra Orta ö renimini Kültür Koleji Orta

Okulunda ve lise e itimini Kültür Koleji Lisesi’nde tamamlamı tır. 2005 yılında

stanbul Kültür Üniversitesi, in aat mühendisli i bölümünü tamamlamı ve 2005

yılında stanbul Kültür Üniversitesi n aat Proje Yönetimi yüksek lisans programına

kayıt olmu tur. uan aile irketlerinde antiye efi ve planlama uzman olarak

çalı maktadır.

Similer Documents