Download Bazele Informaticii Curs PDF

TitleBazele Informaticii Curs
File Size2.4 MB
Total Pages139
Document Text Contents
Page 1

Bazele informaticii economice 1

Universitatea TRANSILVANIA din Brașov

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor


Bazele informaticii

economice


SUPORT DE CURS

PENTRU

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Prof. Dr. Dorin Lixăndroiu

Lector dr. Radu Lixăndroiu


Brașov

2011

Page 138

138 Curs pentru învăţământ la distanţăr := sbd/a

end;

{

Programul principal

}

begin

clrscr;

write („ Volumul selectiei (<=30) : „);

writeln („ Valorile vectorului (X,Y) :‟);

for i : = 1 to n do

begin

write („X („, i:2, „) = „);

readln (x [ i ], y [ i ]);

end;

writeln;

spearman (x, y, r);

writel („Coeficientul de corelatie al rangurilor‟);

writeln („ de selectie (SPEARMAN) este : „,r : 6 :3) ;

repeat until keypressed

end.

Similer Documents