Download Bazele contabilităţii PDF

TitleBazele contabilităţii
LanguageEnglish
File Size765.3 KB
Total Pages35
Document Text Contents
Page 1

1

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 1

Bazele contabilităţii
Prof.univ.dr. Dumitru Matiș

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 2

Metoda contabilităţii

Noţiuni generale privind
metoda contabilităţii

Page 2

2

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 3

Metoda contabilităţii
Aspecte preliminare

• Între obiectul şi metoda contabilităţii există o

legătură de interdependenţă sau de condiţionare

reciprocă.

• Această legătură constă în faptul că obiectul defineşte

ce trebuie studiat, iar metoda arată cum anume trebuie

studiat obiectul unei ştiinţe.

• Metoda contabilităţii este constituită dintr-un sistem

logic de principii, convenţii, procedee şi instrumente

folosite pentru realizarea obiectului ei de studiu.

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 4

• Procedeele metodei contabilităţii se bazează pe

anumite principii generale care stabilesc legăturile

reciproce dintre aceste procedee şi structurile esenţiale

ale obiectului contabilităţii.

Metoda contabilităţii
Aspecte preliminare

Page 17

17

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 33

• 6. Principiul intangibilităţii bilanţului de
deschidere

• Bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să
corespundă bilanţului de închidere al exerciţiului
precedent.

• Schimbările de procedee de lucru, de metode , nu
trebuie să influenţeze situaţia iniţială (bilanţul de
deschidere) al noului exerciţiu.

• Prin aplicarea acestui principiu se asigură o
informare corectă a utilizatorilor informaţiei
contabile.

Principiile normative ale contabilităţii

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 34

• 7. Principiul necompensării

• Valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi

compensate cu valorile elementelor ce reprezintă

datorii sau capitaluri proprii, respectiv veniturile cu
cheltuielile , cu excepţia compensărilor între active şi

pasive, permise de reglementările legale.

Principiile normative ale contabilităţii

Page 18

18

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 35

• 7. Principiul necompensării

• Aplicarea principiului necompensării presupune:

• 1. necompensarea între posturile de activ şi cele de

datorii şi capitaluri proprii în bilanţ;

• 2. necompensarea creanţelor cu datoriile faţă de
acelaşi terţ;

• 3. necompensarea între venituri şi cheltuieli în contul

de rezultate.

Principiile normative ale contabilităţii

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 36

• 8. Principiul prelevanţei economicului asupra

juridicului

• Informaţiile prezentate în situaţiile financiare trebuie
să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi

tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiile normative ale contabilităţii

Page 34

34

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 67

• C. Procedee specifice metodei contabilităţii:

• Balanţa de verificare:

• Legătura dintre cont, care furnizează informaţii de
detaliu asupra fiecărui element patrimonial şi bilanţ,
care asigură informaţii generalizatoare asupra
activităţii de ansamblu a unităţii, se realizează cu
ajutorul balanţei de verificare.

Procedeele metodei contabilităţii

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 68

• C. Procedee specifice metodei contabilităţii:

• Balanţa de verificare:

• Balanţa de verificare asigură centralizarea
datelor înregistrate în conturi şi se controlează
exactitatea înregistrărilor contabile.

• Operaţia de centralizare a datelor cu ajutorul
balanţei de verificare este posibilă datorită
exprimării valorice a informaţiilor contabile.

Procedeele metodei contabilităţii

Page 35

35

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 69

• C. Procedee specifice metodei contabilităţii:

• Balanţa de verificare:

• Pe baza balanţei se întocmeşte bilanţul, asigurând

respectarea principiului dublei reprezentări.

• Elementele patrimoniale, veniturile, cheltuielile şi

rezultatele oglindite distinct în diferite conturi, sunt
centralizate cu ajutorul balanţei de verificare atât

pentru perioada curentă, cât şi cumulat de la
începutul anului (exerciţiului).

Procedeele metodei contabilităţii

Presentation by Razvan Mustata

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIȘ 70

• C. Procedee specifice metodei contabilităţii:

• Balanţa de verificare:

• Pe baza balanţei de verificare se pot pune în
evidenţă modificările intervenite în volumul şi

structura patrimoniului în urma activităţii

desfăşurate.

Procedeele metodei contabilităţii

Similer Documents