Download Banghay Aralin Sa Filipino 8 Modyul 2 PDF

TitleBanghay Aralin Sa Filipino 8 Modyul 2
File Size583.2 KB
Total Pages10
Document Text Contents
Page 5

BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO

IKALIMANG ARAW (ILIPAT)

VI. LAYUNIN

Pagsulat

Naisasaayos ang mga pangungusap sa loob at

pagitan ng talata upang magkaroon ng kaisahan sa

pamamagitan ng pag-aayos ng mga detalye na

lohikal ang pagkakasunod-sunod. (K12 TG pp.261)

Naipakikita ang kasanayan sa pagsulat ng talata.

(K12 TG pp.262)VII. PAKSANG ARALIN

PANITIKAN: Balagtasan
“Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan” ni Jose

Corazon de Jesus


WIKA/GRAMATIKA: Katotohanan at opinyon

SANGGUNIAN: K12 TEACHING GUIDE pp.284

KAGAMITAN: netbook, video

URI NG TEKSTO: Argumentatib

VIII. YUGTO NG PAGKATUTO

A. PANIMULANG GAWAIN

1. Pangaraw –araw na gawain

2. Balik – aral

3. Video Presentation

Ang mga mag-aaral ay manonood ng isang

haimbawa ng dula sa loob ng limang minuto na

magiging batayan o may kaugnayan sa kasunod

na gawain.

B. INDIBIDWAL NA GAWAIN

Gumawa o sumulat ng isang editoryal na

argumentasyon na may kaugnayan sa kaugaliang

Pilipino bilang sandigan ng isang pamilyang Pilipino at ng

bansa.

Ikaw ay tatasahin sa sumusunod

1) lohikal ang pagkakasunod-sunod ng mga

pangyayari.

2) malikhain at masining ang presentasyon.

3) maikli at nakakakuha ng interes ang pamagat .

4) malinaw na naipahayag ang argumento sa

editoryal.

Similer Documents