Download B2Bproiect Mare PDF

TitleB2Bproiect Mare
File Size365.4 KB
Total Pages23
Table of Contents
              A3. Tetra Therm Lacta
            
Document Text Contents
Page 11

 încălzire la temperatura de 62 °C, timp de 6 minute, urmată de o răcire bruscă la 4 °C, sau

 încălzire la temperatura de 72 °C, timp de 8-12 secunde, urmată deasemenea de o răcire

bruscă la 4 °C.

Există i o metodă de pasteurizare înaltă (UHT/ Ultra High Temperature) sau instantanee,ș

care se face la 80-95 °C pentru laptele de consum, iar pentru produsele lactate acide la 85 °C

timp de 30 de minute sau 90 °C timp de 3 minute. De i are avantajul de a distruge un numărș

mare de microbi (99,9%) din numărul microflorei din laptele crud, ceea ce permite păstrarea

nealterată o perioadă lungă, are i dezavantalele de reduce capacitatea de coagulare favorizândș

un coagul moale cu înglobare maximă de zer i cu gust amar, de a reduce con inutul de vitamineș ț

i de a produce, uneori, brunificarea laptelui prin formare de substan e melanoide.ș ț

b) Rafturile frigorifice

Raftul frigorific are un design atrăgător i poate fi folosit pentru expunerea produselorș

lactate sau a preparatelor din carne. Este recomandat în principal magazinelor mici i mijlocii. ș

Echiparea cu rafturi (36 cm adâncime) plus bază (51 cm adâncime) duce la maximizarea

suprafe ei de expunere. Perdeaua rulantă pentru timpul nop ii permite realizarea unei economiiț ț

destul de importante la curent electric. Optional, se poate realiza iluminarea pe fiecare raft.

c) Laptele

Directorul de comunicare, nutri ie i tiin ă al Danone România afirmă că doar 70-80% dinț ș ș ț

laptele folosit de Danone este de calitate europeană. Deoarece nu există suficiente ferme pentru a

produce numai lapte de calitate europeană, restul laptelui folosit este de calitate românească.

Diferen a dintre cele două sortimente este că laptele de calitate românească, neprocesat, poateț

avea între 100.000 si 500.000 de germeni per mililitru de lapte, în timp ce laptele de calitate

europeană are maximum 100.000 de germeni per mililitru de lapte. Laptele cu mai mul i germeniț

scade calitatea nutri ională a produsului. Aciditatea totală a laptelui se stabile te prin titrare cu oț ș

solu ie alcalină în prezen a indicatorului fenoftaleină. Laptele proaspăt muls are o aciditate deț ț

16-18 oT. Aciditatea cre te în timpul păstrării, datorită acidului lactic care se formează prinș

fermentarea lactozei de bacterii lactice. Cre terea acidită ii este mai rapidă cu cât temperatura deș ț

păstrare este mai ridicată.

11

Page 12

http://ro.wikipedia.org/wiki/Catalizator
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83ldur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lumin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Permitivitate_(electromagnetism)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Permitivitate_(electromagnetism)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alcool
http://ro.wikipedia.org/wiki/Eter
http://ro.wikipedia.org/wiki/Solubilitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Punct_de_topire
http://ro.wikipedia.org/wiki/Punct_de_fierbere
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://ro.wikipedia.org/wiki/Peroxid

Page 23

http://www.danone.ro/comunicate/detalii/Comunicat.id:27/page:1

http://www.scribd.com/doc/51124320/Analiza-pietei-iaurtului

http://44824.ua.all.biz/goods_pasterizacionno-ohladitelnaya-ustanovka-pasterizac_379646

http://www.icpiaf.ro/utilaje-prelucrare-lapte.php

http://www.tetrapak.com/products_and_services/processing_equipment/dairy_equipment/pasteur

isation/tetra_therm_lacta/Pages/default.aspx

http://elenaciric.ro/2012/cum-se-obtine-iaurtul-fabrica-danone.html

http://vitrine-frigorifice.com/images/stories/PDF/BO.pdf

http://www.topk.ro/index.php?top-k_detalii-produs=2496&categ=808&top-k_menu-old=54

http://www.tetrapak.com/ro/about_tetra_pak/tetra_pak_romania/tp%20see/pages/default.aspx

http://www.traficmedia.ro/index.php?action=articol&id=306

23

http://www.traficmedia.ro/index.php?action=articol&id=306
http://www.tetrapak.com/ro/about_tetra_pak/tetra_pak_romania/tp%20see/pages/default.aspx
http://www.topk.ro/index.php?top-k_detalii-produs=2496&categ=808&top-k_menu-old=54
http://vitrine-frigorifice.com/images/stories/PDF/BO.pdf
http://elenaciric.ro/2012/cum-se-obtine-iaurtul-fabrica-danone.html
http://www.tetrapak.com/products_and_services/processing_equipment/dairy_equipment/pasteurisation/tetra_therm_lacta/Pages/default.aspx
http://www.tetrapak.com/products_and_services/processing_equipment/dairy_equipment/pasteurisation/tetra_therm_lacta/Pages/default.aspx
http://www.icpiaf.ro/utilaje-prelucrare-lapte.php
http://44824.ua.all.biz/goods_pasterizacionno-ohladitelnaya-ustanovka-pasterizac_379646
http://www.scribd.com/doc/51124320/Analiza-pietei-iaurtului
http://www.danone.ro/comunicate/detalii/Comunicat.id:27/page:1

Similer Documents