Download ASUS Transformer Pad bruksanvisning PDF

TitleASUS Transformer Pad bruksanvisning
LanguageEnglish
File Size24.4 MB
Total Pages90
Table of Contents
              Byta batterier
	Försiktighet i flygplan
Innehållsförteckning
Förpackningsinnehåll
Din ASUS Transformer Pad
Laddning av ASUS Transformer Pad
Installera och ta bort ett mikroSD-kort
Slå på ASUS Transformer Pad
Stänga av ASUS Transformer Pad
	Försätta ASUS Transformer Pad i viloläge
	Tvinga ASUS Transformer Pad att stängas av
	Stänga av ASUS Transformer Pad
Grundläggande
	Låsa upp din ASUS Transformer Pad
	Snabbkameraläge
	Startsida
	Låsa skärmorienteringen
	Pekskärmskontroll
	Hantera appar
	Aktivitetshanterare
	Filhanterare
	Play-butik
Inställningar
Energihantering
	ASUS batteri
Musik
Bild
	Galleri
	Kamera
Post
	E-post
	Gmail
Läser
	MyLibrary
Hitta
	Places(platser) och Maps(kartor)
Dokumentera
	Polaris® Office
Delning
	MyNet
	MyCloud
	App Locker
	App säkerhetskopiering
SuperNote
ASUS Pad PC Suite
	My Desktop PC Server
	ASUS Webstorage
	ASUS Sync
Allt om ASUS Transformer Pad mobile dock (dockningsstation) (tillval)
	ASUS Transformer Pad mobile dock (dockningsstation)
	Särskilda tangentbordsfunktioner
	Dockning av ASUS Transformer Pad
	Docka ur ASUS Transformer Pad
	Laddning av ASUS Transformer Pad i mobil docka
	Isättning och borttagning av ett SD-kort
Deklarationer och säkerhetsföreskrifter
	Yttrande från FCC
	Radiostrålningsinformation(SAR)
	IC bestämmelser
	IC strålningsexponeringsdeklaration
	CE Märkesvarning
	Krav strömsäkerhet
	ASUS återvinnings-/återtagningstjänst
Upphovsrättsinformation
Ansvarsbegränsning
            
Document Text Contents
Page 1

SW7360

ASUS Transformer Pad
bruksanvisning
TF700/TF0070 serien

Det finns tre typer av säkerhetsutrustning på flygplatser: Röntgenutrustning
(används på föremål placerade på transportband), magnetdetektorer
(används på människor som går genom säkerhetskontroller) och
magnetavläsare (handhållna enheter som används på människor eller
enskilda enheter). Du kan skicka din ASUS Transformer Pad genom
flygplatsens röntgenmaskin. Men skicka inte din ASUS Transformer Pad
genom flygplatsens magnetiska detektorer eller utsätt den för magnetiska
handhållna enheter.

Försiktighet i flygplan
Kontakta ditt flygbolag om du vill använda din ASUS Transformer Pad ombord på
flygplanet. De flesta flygbolag har restriktioner mot användning av elektronisk
utrustning. De flesta flygbolag tillåter ej använding av elektronisk utrustning
under start och landning.

Byta batterier
Om du tänker använda batteriström se till att ladda batteripaketet fullt innan
du gör en lång resa. Kom ihåg att strömadaptern laddar batteripaketet så länge
som den är inkopplad i datorn och i en strömkälla. Var medveten om att det tar
mycket längre tid att ladda batteriet när ASUS Transformer Pad används.

Ladda batteriet fullt i upp till åtta timmar innan första användning. Batteriet når
maxkapacitet efter en fulladdnings- och urladdningscykel.

Page 2

Byta batterier...................................................................................................... 1
Försiktighet i flygplan ..................................................................................... 1

Innehållsförteckning ......................................................................................... 2
Förpackningsinnehåll ....................................................................................... 5
Din ASUS Transformer Pad .............................................................................. 6
Laddning av ASUS Transformer Pad ..........................................................10
Installera och ta bort ett mikroSD-kort ....................................................11
Slå på ASUS Transformer Pad .......................................................................12
Stänga av ASUS Transformer Pad ...............................................................12

Försätta ASUS Transformer Pad i viloläge ..............................................12
Tvinga ASUS Transformer Pad att stängas av .......................................12
Stänga av ASUS Transformer Pad ..............................................................12

Grundläggande .................................................................................................13
Låsa upp din ASUS Transformer Pad ........................................................13
Snabbkameraläge ..........................................................................................13
Startsida ...........................................................................................................14
Låsa skärmorienteringen .............................................................................15
Pekskärmskontroll ..........................................................................................16
Hantera appar ..................................................................................................18
Aktivitetshanterare ........................................................................................21
Filhanterare .....................................................................................................22
Play-butik ..........................................................................................................25

Inställningar .....................................................................................................27
Energihantering ...............................................................................................30

ASUS batteri......................................................................................................30

Musik ...................................................................................................................31
Bild ...................................................................................................................33

Galleri .............................................................................................................33
Kamera .............................................................................................................37

ASUS Transformer Pad bruksanvisning2

Innehållsförteckning

Page 45

ASUS Transformer Pad bruksanvisning ��

Hitta

Places(platser) och Maps(kartor)
Google Platser
Google Places låter dig enkelt hitta platser såsom attraktioner i närheten,
restauranger, kaféer eller bensinstationer. Den låter dig kontrollera din
nuvarnde position vid en specifik tid och dela denna informatiom med andra.

Google Kartor
Google Maps låter dig hitta etablissemang, visa kartor och få väganvisning.

Använd verktygsfältet längst upp för att få väganvisningar eller skapa dina
egna kartor.

Page 46

ASUS Transformer Pad bruksanvisning�6

Dokumentera

Polarisfi O�ce
Polaris® Office är ett kontorsprogram som låter dig skapa, läsa och redigera
dokument, kalkylblad och presentationer.
Använda Polarisfi O�ce:

1. Klicka i övre högra hörnet på hemskärmen för att komma åt pekdatorns
funktioner.

�. I Apps klicka på Polarisfi O�ce.

Filtyp

Dokumentlagring

Mall

3. För att skapa en ny fil, tryck på en filtyp och välj en mall.

Inställningar

Page 89

ASUS Transformer Pad bruksanvisning ��

Upphovsrättsinformation
Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som
beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC.
reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas
till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation
som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).
ASUS och ASUS Transformer Pad-logotypen är varumärken som tillhör
ASUSTek Computer Inc. Informationen i detta dokument kan komma att
ändras utan att detta meddelas.
Copyright ' 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter
förbehållna.

Ansvarsbegränsning
Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse
från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador
från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad
att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för
kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på
personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat
av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter
under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje
produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust,
skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller
överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare.
Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är
kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV
FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (�) FÖRLUST
AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA,
TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA
FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR),
ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR
INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Tillverkare ASUSTek COMPUTER INC.
Adress, Stad No. 1�0, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 11�, TAIWAN R.O.C
Land TAIWAN
Auktoriserad representant i
Europa

ASUS COMPUTER GmbH

Adress, Stad HARKORT STR. �1-�3, �0��0 RATINGEN
Land GERMANY

Page 90

ASUS Transformer Pad bruksanvisning90

Similer Documents