Download Analiza Swot PDF

TitleAnaliza Swot
File Size101.9 KB
Total Pages4
Document Text Contents
Page 2

Formularea strategiei

În urma analizei SWOT strategia propusă este una de extindere geografică a pieţei sale. Această strategie este justificată de faptul ca firma are un potenţial de dezvoltare
apreciabil, asigurat, în primul rând, de conducerea societăţii, baza tehnico-materială, profesionalismul şi competenţa personalului, buna organizare a activităţii de logistică.

5.3 Modelul cantitativ SWOT

După Stăncioiu I. şi Militaru Gh.(1998, pag. 240 - 245) strategiile generice sunt sistematizate în patru cadrane, iar utilizarea modelului pesupune două etape.

Fig. 5.1 Modelul SWOT şi strategiile de ansamblu

I – Strategii de creştere; II – Strategii propulsive în condiţii de risc;III – Strategii de restrângere; IV – Strategii de depăşire a slăbiciunilor.

Sursa : Sursa: Stăncioiu. I., Militaru, G.- Management. Elemente fundamentale, Editura Teora, Bucureşti, 1998, pag. 244

Folosirea modelului cantitativ SWOT implică două etape:

- identificarea cadranului SWOT;
- formularea strategiei concrete.

Etapa I – Întocmirea instrumentelor de sistematizare a raţionamentelor de forma matricelor de evaluare a factorilor interni şi externi.

Întocmirea matricei de evaluare a factorilor interni (MEFI) presupune următorii paşi:

a) identificarea factorilor interni care reprezintă deopotrivă puncte forte şi puncte slabe, pe domenii de analiză strategică:
- Capacitatea comercială a firmei – calitatea produselor oferite; partea de piaţă deţinută; reţeaua de distribuţie; politica de preţ; promovarea produselor;
- Capacitatea financiară a firmei – rentabilitatea; fluxul de numerar; gradul de îndatorare; gradul de autofinanţare; echilibrul financiar;
- Capacitatea productivă a firmei – tehnologii folosite; mărimea capacităţilor de producţie; gradul de folosire a capacităţilor de producţie; nivelul de organizare

a producţiei; experienţa personalului; gradul de calificare a muncii;
- Capacitatea managerială – sistemul decizional; sistemul informaţional; capacitatea de motivare şi de inovare; organizarea structurală.

b) atribuirea de coeficienţi de importanţă Kj factorilor j cu valori între 0 şi 1 în funcţie de influenţa factorilor asupra succesului firmei, astfel încât:


j

jK = 1

c) atribuirea unei note Nj fiecărui factor cu valori cuprinse între 1 şi 4:
Nj = 1 – factor foarte slab; Nj = 2 – factor slab.; Nj = 3 – factor forte; Nj = 4 – factor forte major

d) stabilirea puterii globale interne a firmei – PGIF:

PGIF = ∑
j

Kj
· Nj

În funcţie de nivelul PGIF se evaluează potenţialul acesteia, utilizându-se următoarea scală de evaluare:

Scala de evaluare a potenţialului intern

Tabelul nr. 5.4

PGIF Potenţialul firmei

Între 1 şi 2

a) între 1 şi 1,5

scăzut

foarte mic

Similer Documents