Download Analiza Diagnostic a Unei Firme PDF

TitleAnaliza Diagnostic a Unei Firme
File Size198.7 KB
Total Pages36
Table of Contents
              A. structura stocurilor
            
Document Text Contents
Page 18

(Sp=1/3)


Se observa că 40 % < Sp < 60%

• Gradul de acoperire a serviciului datoriei:

Gsd = (PN+ A+Div)/ (Rc+Dc)

Credite luate în 1999 : pe 4 ani - rD = 40 %
2000: pe 2 ani - rD = 60%
2001: pe 10 ani - rD = 15%

Tabel 9
NR.
CRT

SPECIFICATII 1999 2000 2001

1 Profitul net 256.391 585.894 1.203.000
2 Amortizarea 106.198 311.547 1.307.000
3 Profit net =amortizare 362.569 896.441 2.510.000
4 Rata de rambursare a creditelor

-primul credit
-al doilea credit
-al treilea credit

100.000
100.000

-
-

114.138
100.000
14.138

-

264.138
100.000
14.138
150.000

5 Dobânda la credit
-pentru primul credit
-pentru al doilea credit
-pentru al treilea credit

160.000
160.000

-
-

136.966
120.000
16.966

-

313.483
80.000
8.483

225.000
6 Serviciul datoriei 260.000 251.104 517.321
7 Gradul de acoperire al serviciului

datoriei
Gsd=(Pn+Am)/Serviciul datoriei

1,39 3,57 4,35

2.3. CRITERIUL GESTIONĂRII FINANCIARE

Analizează întreprinderea din trei puncte de vedere :
- gestiunea stocurilor
- gestiunea clienţilor
- gestiunea furnizorilor

2.3.1. Gestiunea stocurilor

Stocurile, din punct de vedere finaicar reprezintă alocări de capital ce nu poate fi recuperat până
când aceste stocuri nu parcurg întregul ciclu de exploatare şi sunt valorificatre prin vânzarea şi
încasarea produselor
Stocurile vor fi analizate sub următoarele aspecte :

18

Similer Documents