Download 61916817 Petrezselyem Jozsef Prananadi Konyv PDF

Title61916817 Petrezselyem Jozsef Prananadi Konyv
File Size326.0 KB
Total Pages64
Document Text Contents
Page 1

Petrezselyem József

P R Á N A N A D I ®
Univerzális Gyógyító Technika

Szolnok

1997

Designed by AyacLab Web Development
Copyright 2007

„Aki még nem érett meg a tant befogadni, az addig nem lesz képes arra, amíg
tudása és felkészültsége nem vezeti el hozzá. Ha még nem érett a tanra, akkor a
tanítást hiába hallja gyakran, újra és újra, hiába töpreng rajta sokszor, még nem
tudja befogadni.”

Köszönet

Mikor megtartottam 1993. februárjában az első tanfolyamot, akkor még nem
gondoltam, hogy egyszer majd a Pránanadiról könyvet is fogok írni.
Először csak arra gondoltam, leírok egy pár oldalt, amivel tudok segíteni a
tanítványoknak, ami a tanfolyamon elhangzott, ne merüljön feledésbe.
Az így megírott pár oldal a tanítványaim szerint nagyon hasznos volt, és kértek írjak
másról is, hát így alakult ki lassan ez a formátuma a könyvnek.

Szeretnék köszönetet mondani tanítványaimnak, akik serkentettek és biztattak
minden egyes oldal megírására, továbbá a Pránanadi mestereknek, akik kitartó
munkájuk révén Magyarországon már nagyon sok helyre eljuttatták a módszert
és segítettek ezzel a rászorulóknak.

Köszönöm azoknak, akik hozzánk fordultak betegként, hiszen nagyon sokat
tapasztaltunk általuk, s ezek a tapasztalatok is bekerülhettek. A Pránanadi
Egyesületnek segítő munkáját is szeretném itt megköszönni.

Kívánok mindenkinek hasznos munkát, békét, nyugalmat és határtalan szeretetet
minden lény felé.

http://www.ayaclab.com/
http://www.prananadi.hu/vedjegy.html
http://www.prananadi.hu/

Page 2

”Törekedj arra, hogy mindig hasznosan éljél, ne hanyagold el azt, ami magasztos.
Tanuld és tanítsd mestered tanítását, tekintsél tisztelettel tanítódra, tekintsél
tisztelettel tanítványodra és segítsd őt a tanulásban.”

1997. január, Petrezselyem József
Pránanadi Mester tanár.

Mi a Pránanadi?

Köszöntelek Téged, ki a Pránanadi ösvényét választottad a jelenleg Magyarországon
lévő több energetikai ágazat közül. Először ismerd meg, mi is a pránanadi.

A Pránanadi szanszkrit eredetű összetett szó. A prána jelentése abszolút energia,
univerzális életérő. A nadi jelentése csatorna, folyam, ér, cső. A pránanadi jelentése
abszolút energia csatorna, univerzális életerő csatorna.
A prána minden energia ősforrása. Az élet megnyilvánulásának minden síkja, a
felvett és az el nem használt prána (abszolút energia) rezgésétől, minőségétől függ.
A prána egy összetett energiarendszer, ami nélkül a fizikai test nem létezhet.

A mindent átható prána (életenergia) folytonos, állandó, meg nem szűnő mozgásban,
rezgésben, áramlásban van. Örvénylő mozgásuk következtében kapcsolódnak
egymáshoz és energia-központokat hoznak létre az egész univerzumban,
naprendszerekben, és mindenhol megtalálhatók.

A nadik és a csakrák a szervezet számára életenergiát vesznek fel az ember

környezetéből, a kozmoszból, azután rezgésekké alakítják át, ami a fizikai és az
energiatestek működéséhez, fenntartásához elengedhetetlenül szükséges.

Fennmaradt tibeti szövegekben 350 000 nadiról tesznek említést. A hangolási
(avatási) szertartások után már egy finomabb energiarendszeren keresztül képes az
ember kapcsolatba lépni azokkal az erőkkel, amelyek a környezetében, a
világegyetemben, mindenféle létsíkon hatnak.

A testbe bevitt prána (kozmikus energia, életerő) a nadikon (vezetékeken) halad
keresztül, vagy pedig azokban kering (bennük folyik). Ezek a vezetékek olyan
finomak, hogy szabad szemmel nem is láthatók. Nem párosíthatók pl. idegekhez,
erekhez, annál finomabban hálózzák be a test minden pontját. 3 fő nadi van, amiből
oldalágak válnak ki. Ezek az oldalágak újabb oldalágakra oszlanak, és behálózzák a
fizikai testet mindenhol.

Az első főnadi a gerincoszlop mentén helyezkedik el. Kiindulási pontja a gát tájéka.
A gyökér csakrából indul és felfelé halad, a torok csakránál kettéválik elülső és
hátulsó
ágra,

http://www.prananadi.hu/

Page 32

ha nem használják. Amikor gyógyítani kezd valaki és ezt sikerrel teszi, sokak
számára ez csodának tűnik, ekkor sem szabad a gyógyítónak gőgösnek,
felfuvalkodottnak lenni és nem szabad azt hinni, hogy valamilyen különös képessége
van. Az értelmetlen lenne, hiszen minden gyógyító csak egy csatorna, amelyen a
természet ereje, energiája keresztüláramlik.

A gyógyító eszköz a természeti törvények kezében. Ezt mindig szem előtt kell
tartania a gyógyítónak. Ez a gondolat az erő forrásává válhat, mert csak így értjük
meg igazán, hogy a világegyetem minden erejével mögöttünk áll, ha betartjuk a
természet törvényét. Az egészség titka a test természetes törvényeinek
megfigyelésében van. Ezt úgy is mondhatnánk, a helyes életmód, a helyes
gondolkodás törvénye.

Az alapvető törvények ismerete nélkül a gyógyítás minden formája csak ideiglenes
lehet, és ha a kezelés abbamarad, és a páciens tovább folytatja helytelen életmódját
és gondolkodását, hamarosan vissza fog esni előző állapotába. Először is egészség
nem lehet helyes táplálkozás nélkül, helyes táplálkozás pedig nem lehet helyes
gondolkodás nélkül. Az ember nem élhet meg nem tápláló eledelen és elégtelenül
megemésztett táplálékon, ugyanúgy mint egy fa, egy növény vagy állat. A tökéletlen
táplálkozás akadályozza a prána áramlását és emiatt a vér is silány, gyenge lesz, így
a test minden sejtje elgyengül, kiéhezik, az agysejtek is együtt szenvednek a többivel
és nem tudnak megfelelő életerő áramokat küldeni a test többi részébe.

Az ételből a táperőt úgy nyerhetjük el teljesen, ha tökéletesen megrágjuk. A
tökéletesen megrágott étel kiadja a tartalmazott táperőt, a félig megrágott (bekapott)
étel a tápérték nagy részét elvesztegeti.
Van rá példa, mikor a rosszul táplálkozó beteg visszanyerte egészségét csak amiatt,
mert helyesen megrágta az ételt. Az ételt addig kell rágni, míg az lágy, pépes, kásás
lesz.

A másik fontos dolog a test vízellátása (öntözése) A fizikai szervezet naponta igényel
bizonyos mennyiségű folyadékot ahhoz, hogy munkáját megfelelően végezze. Egy
felnőtt ember normális vízmennyisége 24 órára kb. 2 liter folyadék. A tökéletes
kiválasztáshoz kell a normális folyadék mennyiség. Ennek hiányában a szekréciós
mirigyek nem tudják előállítani azokat a nedveket és folyadékokat, amelyek
szükségesek az emésztéshez, felszívódáshoz, és működéshez. A kiválasztó
mirigyek sem tudják biztosítani azokat a nedveket, amelyek segítségével eltávoznak
a szervezetből az elhasznált anyagok.

Az alvás olyan szükséglet, melyre a természet is nagy súlyt helyez. Mert elégséges
pihenés nélkül az agy túlterhelődik és komplikációk jelentkezhetnek.

Ha kellően kipihenjük magunkat, sokkal több az esélyünk az egészséges életre és az
agy normális működésére. A kipihent agy biztonságosabban tudja irányítani az egész
test működését.

A tudatos agy úgy befolyásolja a ösztönös agyat, hogy utasításokat küld neki és az
végrehajtja a kapott utasításokat. Sokan betegednek meg úgy, hogy a tudatos
elméjük ártalmas, káros gondolatokat fogadott el és továbbított az ösztönös elméhez.
De ugyanúgy az egészségét is visszanyerheti úgy, hogy segítő gondolatokat tett

Page 33

magáévá és továbbít az ösztönös elméhez.

Itt kell megemlítenem azt, ha elmondjuk a betegnek a betegségét és lehet olyat is
elmondunk neki, ami még nincs is, csak elképzelhetőnek tartjuk, azt ő létre is hozza.
Ez nekünk sem jó, de a páciensnek sem. Ne betegítsünk meg senkit azzal, hogy
elmondjuk betegségeit. Nekünk az a feladatunk, hogy kijavítsuk ezeket a hibákat.
Ennyi bevezetés után rátérek arra, mi is valójában a Prána.

Időszámításunk előtt adták ezt a nevet a minden élő testben megtalálható életerőnek
vagy életenergiának, de a prána a világegyetem elméjének az energiája is.
A prána egy egyetemes elv, valami, ami áthatja a teret, és az elmével és az
anyaggal együtt az abszolút hármas megnyilvánulást képezi.
A prána az erő, amelynek segítségével a testben végbemegy minden aktivitás,
amellyel a testnek minden mozgása történik, amellyel működik minden funkció,
amellyel az életnek minden jele megnyilvánul.

A prána tehát megtalálható a levegőben, vízben, táplálékban stb. Ezekből az élő
szervezet a pránát felszívja és felhasználja a test működtetésére. A gyógyítás elvei
azon az elven alapulnak, hogy a pránát át lehet vinni egyik személytől a másikhoz.
Az átvitelnek a leghatásosabb módja a kezek használata, amikor a gyógyító a beteg
testére teszi vagy a teste felett tartja a kezét, ezzel úgynevezett prána áramokat küld
az illető. Részben ezzel aktivitásra buzdítja, serkenti a renyhe, beteg sejteket.

Az így átvitt prána üdítően, serkentően hat a páciensre, és amellett hogy előidézi a
kívánt javulást, csodálatosan meg is erősíti a szervezetet.
A pránát lehet továbbítani szimbolikák segítségével is, de erre most itt nem térek ki.
Maradjunk a kézrátétellel történő gyógyításnál. A betegek kézrátéttel való gyógyítása
az emberiség legkorábbi korszakaiból ismeretes. Amennyire csak vissza tudunk
menni a történelemben, mindenütt megtaláljuk ennek a gyakorlatnak a nyomait.
Joggal feltételezhető, hogy az írott történelem előtt is már ismeretes volt, ma is
minden nép között megtalálható még a kezdetleges életet élő vademberek között is.
Úgy látszik az ember ösztönös meggyőződéséből eredt a gondolat, hogy a
gyógyítást ebben az irányban kell keresni. Már az ősi indiaiak, egyiptomiak, tibetiek,
zsidók, kínaiak is ismerték a gyógyításnak ezt a módját. Egyiptomban a sziklába
vésett ősi képeken már láthatók gyógyítók, akik így kezelik a páciensüket. A régi
Kína felfedezői hasonló gyógymódról számoltak be. Az Ótestamentum tele van
példákkal a gyógyításnak e formájáról és ott találjuk az Új testamentumban is.

St. Patrik Írországban úgy gyógyította meg a vakokat, hogy a kezét a szemükre tette.
St. Bernard vakokat, bénákat, süketeket gyógyított kézrátéttel, a korai egyházi
történelem tele van ilyen példákkal, és még ha le is vonjuk ezekből a történetekből a
romantikus meséket, amiket hozzáadnak a valósághoz, még akkor is sok az, ami
valós és eredményes gyógyítás volt ezzel a módszerrel.
Pyrhus, Epirus királya a történetírók szerint meg tudta gyógyítani a kólikát és a lép
különböző betegségeit úgy, hogy megérintette az illetőt.
Ugorjunk előbbre az időben, mert sorolhatnánk a régmúlt csodálatos gyógyításait, de
itt most nem ez a feladat.
A Habsburg grófok a hiedelem szerint a dadogást meggyógyították egyetlen csókkal.
Plinius beszámol arról, hogy egyesek a kígyó harapását érintéssel meg tudták
gyógyítani. Számos nevezetes vallásos ember gyógyított kézrátéttel...

Similer Documents