Download 400 Bad request PDF

Title400 Bad request
File Size6.9 MB
Total Pages351
Table of Contents
              Kapak.pdf
Blm-OK-21
Blm-OK-22
Blm-OK-23
Blm-OK-24
Blm-OK-25
Blm-OK-26
Blm-OK-27
Blm-OK-28
Blm-OK-29
Blm-OK-30
Blm-OK-31
Kaynaklar
            
Document Text Contents
Page 1

GENEL FİZİK II
DERS NOTLARI

Hazırlayanlar:

Prof. Dr. Mustafa POLAT
Prof Dr Leyla TATAR YILDIRIMProf. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM

20122012

Page 2

BÖLÜM-21BÖLÜM 21
Elektrik Yükü

Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan “elektrik yükü” ile
tanışacağız.

At d ti l kt t öt ’ ükl i iAtomu meydana getiren elektron, proton ve nötron’ nun yüklerini
öğreneceğiz ve devamında da şu konulara değineceğiz:

• Elektrik yükünün çeşitleri
• İki yük arasındaki kuvvet (Coulomb yasası)y ( y )
• Yükün kuantalığı
• Yükün korunumu

(21-1)
DR

. M
US

TA
FA

PO
LA

T v
e D

R.
LE

YL
A Y

ILD
IRI

M

Page 175

Şekilde öz-direnci , uzunluğu , iç yarıçapı ve dış
yarıçapı olan silindirik bir kabuk verilmiştir Silindirin iki ucu

aL r
r

Örnek :
yarıçapı olan silindirik bir kabuk verilmiştir. Silindirin iki ucu
arasına gerilim farkı uygulandığında, akım silindir ekseni boyunca
akma

br

ktadır. Bu uçlar arasında silindirin direncini bulunuz.akmaktadır. Bu uçlar arasında silindirin direncini bulunuz.

Silindir ile aynı eksenli ve uzunluğundaki bir kesitin direnci:dL

 2 2

Silindir ile aynı eksenli ve uzunluğundaki bir kesitin direnci:dL
L dL

R dR
A b a

 


  
 

ifadesine sahiptir. Silindir ekseni boyunca bu dirençleri üst üste toplarsak,
toplam direnç:

 2 2 20
L dL

R
b a b 

 
    2 2 20

L L
dL

a b a

 
olarak bulunur.

(26-14)

Page 176

Şekilde, ön yüzeyinin (A) kesiti , arka yüzeyinin
kesiti olan uzunluğuna ve öz direncine sahip bir cisim

aw
bw L 

Örnek :
kesiti olan uzunluğuna ve öz-direncine sahip bir cisim
verilmiştir. Bu cismin A ve B yüzeyleri arasındaki direncini
bulunuz.

bw L 

bulunuz.

A yüzeyine paralel ve kadar uzakta, kalınlığı olan bir
plakanın direnci:

x dx
plakanın direnci:

;
L dx dx

R dR
b aA wy w x a

b a y a
L x


    

   

 


ifadesine sahiptir. A yüzeyinden B yüzeyine kadar bu dirençleri üst üste
topla

x a
L

 
 

rsak toplam direnç:topla

   

rsak, toplam direnç:

ln ln
LL dx L b a L b

R x a
b aw w b a L w b a a

                      
    0 0

olarak bulunur.

b aw w b a L w b a ax a
L

       
 

(26-15)

Page 350

Üniversite Fiziği (Yardımcı Kitap)
(Hugh D. YOUNG ve Roger A. FREEDMAN)

Page 351

Fen ve Mühendislik İçin FİZİK (Yardımcı Kitap)
(Raymond A. SERWAY ve John W. JEWETT)

Similer Documents