Download 21435145gfh-646Medicina Dentara Pediatrica PDF

Title21435145gfh-646Medicina Dentara Pediatrica
File Size6.9 MB
Total Pages62
Document Text Contents
Page 1

Catalog poze

Michaela Mesaroș
Alexandrina Muntean

Medicină dentară pediatrică

Page 31

Fig.6.23 A. Colorația opalescentă tipică dinților cu dentinogenesis
imperfecta (www.usc.edu,2006). B. Abrazie severă a dentației tempo-
rare la un pacient cu D.I. tip II . C. Examenul radiologic demonstrează
obliterarea totală a pulpei dentare. Rădăcinile sunt scurte și subțiri, iar
coroanele bulboase (www.marquette.edu/dentistry).

Fig. 6.24 A Dinții scoică din dentinogenesis imperfecta tipul III. Se
observă grosimea redusă, aproape inexistentă a dentinei circum-
pulpare (Dunlap,2004). B Displazie dentinară tipul I. Se observă
rădăcinile scurte cu radiotransparențe periapicale și obliterarea cva-
sitotala a pulpei dentare. C. Displazie dentinara tipul II caracterizată
de rădăcini normale și camera pulpară în forma de flacără. La 4.4 se
observă un pulpolit(Chussid,2007).

Fig. 6.26 Ortopantomografia unui pacient de 5

ani cu hipofosfatazie la care se observă exfolierea

prematură a dinților temporari (XUAN Kun, Mar.

2007)

Fig.6.25 Aspectul radiologic al “dinților

fantomă” din cadranul inferior drept la un

copil de 7 ani (Dunlap, 2004).

Page 32

Fig. 6.27 A. Discromie extrinsecă generalizată cauzată de excesul de
fier din salivă. B. Discromie intrisecă la un pacient tratat cu tetracilină
(A. Cameron, 1997). C.Discromie intrinsecă gri-verzui a dinților la un
pacient cu hiperbilirubinemie în perioada neonatală (Hall, 1994).

Page 61

Fig.20.2 Despicătură labio-

maxilopalatină completă

bilaterală.

Fig.20.3 Clasificarea LAHSAL

(4)

Similer Documents