Download 1945 - Viata Minerala Vegetala Si Animala PDF

Title1945 - Viata Minerala Vegetala Si Animala
File Size118.8 KB
Total Pages4
Document Text Contents
Page 1

CURENTUL MAGNETIC de Edward Leedskalnin ROCK GATE 1945

Tradus de SaDAng 1 2/20/2012
Viața Minerală,
Vegetală și AnimalăPĂSTRĂTORUL MIȘCĂRII PERPETUE


De

E D W A R D L E E D S K A L N I N

ROCK GATE
HOMESTEAD, FLORIDA

Page 2

CURENTUL MAGNETIC de Edward Leedskalnin ROCK GATE 1945

Tradus de SaDAng 2 2/20/2012


Ce este viața? Viața minerală reprezintă menținerea împreună a materiei minerale. Viața

vegetală reprezintă menținerea împreună a materiei vegetale și creșterea volumului acesteia.
Viața animală reprezintă menținerea împreună a materiei animale sau cărnii, creșterea
volumului acesteia și obținerea mișcării mușchilor. Baza vieții o reprezintă magnetonii Nord
și Sud. Magnetonii sunt indestructibili.


Fiecare perioadă a vieții material trece prin două perioade, perioada de construcție și cea
de distrugere, însă viața însăși este indestructibilă, viața nu are început și nici sfârșit. Soarele
trăiește într-o perioadă de distrugere iar Pământul într-o perioadă de construcție. În Soare
există doar viață minerală, însă pe Pământ există viață minerală, vegetală și animală. Atunci
când o formă de viață trece prin perioada de distrugere, viața părăsește materia și pleacă în
altă parte.


De exemplu, când zincul dintr-o baterie este descompus de acid, magnetonii Nord și
Sud care mențin zincul împreună, părăsesc zincul, iar dacă sunt realizate conexiunile corecte,
aceștia vor părăsi bateria și vor putea fi utilizați pentru alte scopuri.


Eu pot circula acești magnetoni Nord și Sud în Păstrătorul Mișcării Perpetue (PMP)
realizat de mine, astfel aceștia realizează o mișcare perpetuă, iar când vreau pot utiliza
magnetonii pentru alt scop, de exemplu să fac o sclipire de lumină cu ei. Acum, poți înțelege
că atunci când zincul s-a consumat, toți acești magnetoni Nord și Sud care mențin zincul
împreună nu mor, ci sunt eliberați și pleacă în alte locuri.


Desenul de pe copertă este asemănător Păstrătorului Mișcării Perpetue (PMP) realizat
de mine. Dacă circul magnetonii Nord și Sud dintr-o baterie de mașină (bateria de mașină este
mai puternică decât bateria de zinc) prin cele două bobine, în timp ce bara de fier laminat se
află pe picioarele profilului de fier, și umplu profilul de fier cu magnetoni într-o mișcare
orbitală, atunci acești magnetoni Nord și Sud nu se vor opri niciodată din rotația lor, aceștia se
vor roti prin profilul de fier până când bara de fier laminat este îndepărtată.


Magnetonii Nord ies din baterie prin borna pozitivă, iar magnetonii Sud ies prin borna
negativă. Pentru a te convinge că este așa, ia două sârme de oțel moale de sudură cu lungimea
de 10 cm, pune-le în clești apoi conectează-le la baterie. Acum unește capetele libere ale
sârmei de sudură și ține-le așa până când devin fierbinți. Acum testează capetele libere cu un
mic magnet tip ac agățat orizontal. Atunci vei vedea că în timp ce sârma conectată la
terminalul pozitiv este un magnet cu polaritate Nord, cea conectată la terminalul negativ este
un magnet de polaritate Sud (polii asemănători se resping, iar cei diferiți se atrag).


Poți schimba sârmele, dar de fiecare dată cea conectată la borna pozitivă va deveni
magnet de polaritate Nord, iar cea conectată la borna negativă va deveni magnet de polaritate
Sud. Dacă picioarele PMP-ului sunt aliniate cu piciorul Nord către Est, iar piciorul Sud către
Vest și se ridică PMP-ul cu centrul dintre cele două picioare, către polul Sud al unui magnet
agățat vertical, atunci magnetul agățat se va înclina către Sud, însă când PMP-ul este ridicat
către polul Nord al unui magnet agățat vertical, atunci acesta se va înclina spre Nord.
Capacitatea PMP-ului de a înclina magneții Nord și Sud, se va păstra atât timp cât bara
transversală de pe acesta nu este îndepărtată. El are o mică putere, dar poate fi mărită prin
creșterea dimensiunii.

Page 3

CURENTUL MAGNETIC de Edward Leedskalnin ROCK GATE 1945

Tradus de SaDAng 3 2/20/2012

Din experimentul de mai sus -ul

aceasta poate realiza lucruri pe care nu le putea realiza înainte. A lucru
Magnetoni
agn

diferit de ma cupru la
terminalul pozitiv i carn

entru terminalul poziti ie dulce pentru terminalul- eri cum

, apa este cea care face acest
lucru. Clorofila verde nu a fost verde de la început. De fapt ea nu a fost verde deloc. A
dev care vine de la Soare,

, iar
este înconjur N ajunge în

tia se MagnetoniiEu am pentru

pot vedea cum chi, în acolo nu


a luminat apa în fiecare zi -
Magnetoni mare copacul cu atât vor trece

prin el. ele lovesc copacul cel mai m
i timp.

Fulgere N a într-
inile lor goale sârme de la linia de
curent, devine imposibil pentru âini. L

astfel încât i sistemul mai slab al corpului, i fac
chii.


i exercit o presiune

asupra globului ocular dinspre nas spre exterior, dar nu pot face asta în fiecare zi. Când

-mi întorc capul dintr-
tip de magnetoni care cree de pe cer.

Atunci când îmi con
magnetoni în corpul meu. Un â

o

Similer Documents