Download 16. IPSSM Zidar Zugrav PDF

Title16. IPSSM Zidar Zugrav
File Size266.5 KB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 1

UNITATEA:
S.C. HR TREND S.R.L.

IPSSM – INSTRUIREA IN DOMENIU SSM
COD

IP-SSM - 1

APROBAT
CONDUCEREA UNITĂŢII,

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SSM
ZUGRAV

NR. 1 - 03.01.2012

Descrierea lucrării Zidar - zugrav Personalul
Instrucţiunile proprii pentru Zidar - zugrav cuprind măsuri
de prevenire a accidentării şi îmbolnăvirii profesionale,
luând în considerare riscurile specifice la care este supus
personalul muncitor în cadrul acestor activităţi

Personalul care lucrează în construcţii
Maşini / Echipamente

- echipamente specifice.

Factori de risc Echipament individual de protecţie
 Mijloace de producţie
 Mediul de muncă
 Sarcina de muncă

1.SCOP

1.1. Instrucţiunile proprii pentru zugrav - zidar cuprind măsuri de prevenire a accidentării şi
îmbolnăvirii profesionale luând în considerare riscurile specifice la care sunt supuşi lucrătorii în
cadrul acestor activităţi.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1. Instrucţiunile proprii IPSSM au un caracter intern şi se aplică tuturor lucrătorilor care
desfăşoară activităţi specifice în cadrul unităţii.

ÎNTOCMT: LIVIU JASCAU DATA: 03.01.2012 EDIŢIA: 1 REVIZIA: 0 PAG. 1 / 6

Similer Documents