Download 1. Informatika i Računarstvo 2013 PDF

Title1. Informatika i Računarstvo 2013
File Size1.4 MB
Total Pages19
Table of Contents
              Slide 1
Važni pojmovi
Slide 3
Šta je informatika?
Historija informatike
Podjela po generacijama
Prvi računar
Šta je računarstvo?
Slide 9
Elementi računara
Hardware i Software
Slide 12
Četiri polja Komp. Tehnologije
Kompjuterska Tehnologija
Korištenje računara
Slide 16
Internet
Pitanja?
Slide 19
            

Similer Documents